Etap I

warmińsko-mazurskie

2
Olsztyn
warmińsko-mazurskie
obiekty użyteczności publicznej
4
Świątki
warmińsko-mazurskie
nowe obiekty
5
Lidzbark Warmiński
warmińsko-mazurskie
obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji
6
Lidzbark Warmiński
warmińsko-mazurskie
tereny zieleni
7
Elbląg
warmińsko-mazurskie
obiekty użyteczności publicznej
8
Elbląg
warmińsko-mazurskie
obiekty mieszkalne
9
Elbląg
warmińsko-mazurskie
obiekty sakralne
12
Zalewo
warmińsko-mazurskie
rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych
13
Elbląg
warmińsko-mazurskie
obiekty sakralne
14
Elbląg
warmińsko-mazurskie
elewacje i termorenowacje
15
Elbląg
warmińsko-mazurskie
elewacje i termorenowacje
16
Elbląg
warmińsko-mazurskie
elewacje i termorenowacje
17
Elbląg
warmińsko-mazurskie
elewacje i termorenowacje
18
Elbląg
warmińsko-mazurskie
elewacje i termorenowacje
20
Lidzbark Warmiński
warmińsko-mazurskie
obiekty szkolnictwa