Etap I

obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji