Etap I

pomorskie

2
Gdynia
pomorskie
zdrowie i opieka społeczna
4
Gdańsk
pomorskie
rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych
6
Turze
pomorskie
obiekty szkolnictwa i edukacji
7
Damnica
pomorskie
obiekty zabytkowe
8
Celbowo
pomorskie
zdrowie i opieka społeczna
9
Gdańsk
pomorskie
obiekty zabytkowe
10
Chojnice
pomorskie
rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych
16
Bytów
pomorskie
obiekty użyteczności publicznej
20
Nowa Wieś Lęborska
pomorskie
zdrowie i opieka społeczna