Etap I

małopolskie

2
Kraków
małopolskie
obiekty zabytkowe
3
Tarnów
małopolskie
obiekty kultury
4
Sufczyn
małopolskie
obiekty szkolnictwa i edukacji
6
Bogucice
małopolskie
obiekty sportu i rekreacji
7
Brzeszcze
małopolskie
obiekty sportu i rekreacji
8
Kraków
małopolskie
modernizacje dróg
10
Kraków
małopolskie
obiekty hotelarsko-turystyczne
12
Zakliczyn
małopolskie
rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych
13
Kraków
małopolskie
obiekty użyteczności publicznej
14
Szczawnica
małopolskie
obiekty hotelarsko-turystyczne
15
Rytro
małopolskie
obiekty szkolnictwa i edukacji
17
Kraków
małopolskie
obiekty użyteczności publicznej
18
Kraków
małopolskie
obiekty sportu i rekreacji
20
Żegocina
małopolskie
obiekty szkolnictwa i edukacji