Etap I

wielkopolskie

2
Skrzynki
wielkopolskie
obiekty zabytkowe
6
Dąbrówka Leśna
wielkopolskie
obiekty szkolnictwa i edukacji
8
Turek
wielkopolskie
obiekty ochrony środowiska
10
Kalisz
wielkopolskie
zdrowie i opieka społeczna
14
Wieleń
wielkopolskie
rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych
18
Swarzędz
wielkopolskie
obiekty użyteczności publicznej
19
Kępno
wielkopolskie
modernizacje dróg