Komisja Konkursowa rusza w Polskę już 22 czerwca

14 cze 2021 Wróć

Komisja Konkursowa rozpoczyna wyjazdy po całej Polsce 

już 22 czerwca 2021 r. 

Pierwszym celem wizytacji  jest Infrastruktura turystyczna Nadleśnictwa Starogard w ramach projektu pn. "Ukierunkowanie ruchu turystycznego w celu ochrony cennych siedlisk przyrodniczych rezerwatów Wiosło Małe i Wiosło Duże"

 

Komisja Konkursowa odbywa podróż służbową w składzie 4-7 osób, członkowie komisji zostaną zaopatrzeni w środki ochrony własnej.

Wideokonferencja podczas wizytacji Komisji Konkursowej

Zewnętrzna część Komisji będzie przeprowadzała wizję lokalną finałowych obiektów zdalnie, za pośrednictwem połączeń video i wideokonferencji, które będą bezpośrednio transmitowane dla Członków Jury z całej Polski.

W składzie Jury znajdują się przedstawiciele:

- Ministerstwa Klimatu i Środowiska

- Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

- Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

- Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

- Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

- Instytutu Naukowego IBOA 

- Marszałka Województwa Pomorskiego

- Politechniki Częstochowskiej

- Politechniki Białostockiej

- Politechniki Gdańskiej

- Politechniki Koszalińskiej

- Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

- Politechniki Łódzkiej

- Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

- Politechniki Śląskiej

- Politechniki Świętokrzyskiej

- Politechniki Wrocławskiej

- Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

- Uniwersytetu Opolskiego

- Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu

- Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

Wyjazdy Komisji Konkursowej w XXV edycji podzielone zostały na dwa bloki wyjazdowe:

- 22 czerwiec – 9 lipiec 2021 r. północ Polski

- od 2 sierpnia 2021 r. południe Polski