Nagroda Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

28 wrz 2021 Wróć

Polska Izba Inżynierów Budownictwa sprawująca patronat na Konkursem w 25 Jubileuszowej edycji przyznała nagrodę dla inwestycji Budowa instalacji farmy fotowoltaicznej na terenie lagun wyłączonych z eksploatacji w Grodzisku Mazowieckim

dla:

inwestora: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Grodzisku mazowieckim

wykonawcy: MKL-Bud Sp. z o.o. Warszawa

autora projektu: NEOEnergetyka Sp. z o.o. Warszawa

Nagrodę otrzymali z rąk pani Danuty Gawęckiej sekretarza Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, jurora konkursu.

"Budowa instalacji farmy fotowoltaicznej w sektorze oczyszczalni ścieków jest pomysłem szczególnie cennym  z uwagi na bardzo dużą energochłonność tego typu podmiotów. Wykorzystanie terenu dawnych lagun, gdzie wcześniej przez lata deponowane były osady ściekowe, tym bardziej podkreśla  kompleksowe, proekologiczne podejście do inwestycji, w którym istotnym jest zagospodarowywanie własnych odpadów. Należy podkreślić, że z racji specyfiki terenu nietypowy projekt oraz wykonanie posadowienia instalacji na płytach fundamentowych stały się wzorem do naśladowania dla innych, a  uruchomiona przy obiekcie strefa edukacyjna uświadamiająca procesy oczyszczania ścieków pokazuje  godną  pochwały postawę inwestora."

Nagroda Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa "Inżynier Budownictwa" została wręczona przez panią Anetę Grinberg-Iwańską prezesa, redaktora naczelnego Wydawnictwa. Trafiła do prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim pana Macieja Mańskiego za Modernizację części biologicznej oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym w zakresie budowy reaktora biologicznego, przebudowy istniejących reaktorów biologicznych.

Nagroda Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Kwartalnik "Przewodnik Projektanta" została wręczona przez panią Annę Dębińską zastępcę redaktora naczelnego, za Budowę krytej pływalni w ramach Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód w Siemiatyczach dla Projektanta: Architekci PL Jerzy Hnat Gliwice.