Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa sprawuje patronat nad 27. edycją Konkursu

25 kwi 2023 Wróć

Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować, że 

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa sprawuje patronat nad 27. edycją Konkursu.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy zrzeszonych podmiotów wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz wobec innych instytucji i organizacji. Izba zrzesza 166 firm z branży drogowo – mostowej z całej Polski.

Do podstawowych zadań Izby należą w szczególności:

 reprezentacja interesów zrzeszonych podmiotów gospodarczych wobec administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji i organizacji,

 współtworzenie i współrealizacja polityki gospodarczej branży drogowej,

 udział w pracach organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego i instytucji doradczo-opiniodawczych, w sprawach dotyczących obszarów działalności członków,

 promowanie członków Izby w kraju i za granicą,

 działania na rzecz rozwoju członków Izb

 

 

All-Polish Economic Chamber of Road-Building is an organisation of economics self-government and it represents interest of its members to the bodies of state administration and local government and to other institutions and organisations. It associates 166 road – building and bridge – building companies from all over Poland.

Its core responsibilities include in particular:

representation of interests of its member entities to the state and local administration as well as to other institutions and organisations;
participation in development and implementation of economic policy of the road engineering sector;
participation in works conducted by the bodies of the state organisation, local governments and advisory and opinion-making institutions within the problem areas connected with the fields of its members activity;
promotion of the members of the Chamber in Poland and abroad;
taking actions aimed at development of the members of the Chamber.