Specjalne wydanie Ogólnopolskiego Czasopisma Rom-Dom na Zamek Królewski w Warszawie

12 lip 2022 Wróć

W imieniu Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” i jego organizatora: Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego zapraszamy Laureatów Konkursu, Członków Kapituły do wykorzystania niecodziennej możliwości, która dotyczy prezentacji inwestycji budowlanych, wywiadu na łamach Ogólnopolskiego Czasopisma Budowlanego ROM-DOM, które od lat sprawuje patronat medialny nad Konkursem. Aktualnie redakcja przygotowuje specjalne wydanie numeru, na Uroczystą Galę Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród 26 edycji na Zamku Królewskim w Warszawie 28 września 2022r.

  To dzięki Państwu inwestycjom zmienia się obraz naszych małych Ojczyzn a tym samym całego kraju.


ROM-DOM to prestiżowe czasopismo wydawane nieprzerwanie od 1998 roku. Na swoich łamach prezentuje najnowsze osiągnięcia budowlane inwestorów publicznych i prywatnych oraz firm wykonawczych i architektonicznych.  Współpraca Konkursu z Czasopismem zobowiązuje do podwyższania jakości prezentowanych materiałów, którego efektem jest coroczne uczestnictwo w m.in. Gali Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” w Zamku Królewskim w Warszawie. 

Szczegółowe informacje udzielają:

Barbara Cieślak tel.52 323 07 14 e-mail: biuro4@modernizacjaroku.org.pl 

Małgorzata Żygowska tel.52 323 07 15 e-mail: biuro2@modernizacjaroku.org.pl

 

Zapraszamy na stronę Ogólnopolskiego Czasopisma Rom-Dom wystarczy kliknąć

 

Załączniki
Załącznik Size
zlecenie Rom-Dom.pdf 677.51 KB