Spotkanie Kapituły Konkursu 25-26 stycznia 2024 roku Warszawa

29 sty 2024 Wróć

W imieniu Prezydium Kapituły pragniemy Wszystkim podziękować za przybycie na Uroczyste Spotkanie Kapituły Konkursu, które odbyło się dniach 25-26 stycznia 2024 r. w Warszawie, co roku organizowane zgodnie z ponad dwudziestoletnią tradycją. Kapitułę tworzą Laureaci Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” oraz instytucje patronujące Konkursowi.

Komisarz Konkursu Roman Pikuła oraz przewodniczący Jury prof. Maciej Dutkiewicz z Politechniki Bydgoskiej powitali przybyłych gości podkreślając, iż to właśnie członkowie Kapituły swoja obecnością  i spostrzeżeniami kreują najlepsze wzorce w dziedzinie budownictwa, realnie wpływając na przebieg kolejnych edycji Konkursu. W trakcie obrad został wybrany na Przewodniczącego Kapituły Grzegorz Benedykciński - burmistrz Grodziska Mazowieckiego od 1994 r.

Na spotkaniu pojawili się m.in.: prof. Barbara Rymsza Instytut Badawczy Dróg i Mostów; prof. Janusz Rymsza, zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów; Jacek Rulewicz prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Bogdan Luźniak reprezentujący Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Katarzyna Dyoniziak reprezentująca Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Piotr Młynarczyk reprezentujący Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Rudolf Borusiewicz Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich, Kamilla Pereta zastępca dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Obrady Kapituły trwały dwa dni podczas, których zostały poddane nowe wnioski do rozważenia. Odbyło się również X Seminarium pt. " Rewitalizacja-pamięć i nowoczesność z uwzględnieniem projektowania uniwersalnego". Drugiego dnia Uczestnicy Spotkania zwiedzali Pałac Szaniawskich i Branickich - Hotel Verte w Warszawie Laureat 27. edycji Konkursu,