Spotkanie Kapituły Konkursu 26-27 stycznia 2023 r w Koszęcinie

28 sty 2023 Wróć

  W imieniu Prezydium Kapituły pragniemy Wszystkim podziękować za przybycie na Uroczyste Spotkanie Kapituły Konkursu, które odbyło się dniach 26-27 stycznia 2023 r.  w Zespole Pałacowo-Parkowym w Koszęcinie, siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny, co roku organizowane zgodnie z ponad dwudziestoletnią tradycją. Kapitułę tworzą Laureaci Konkursu „Modernizacja Roku&Budowa XXI w.” oraz instytucje patronujące Konkursowi.

Komisarz Konkursu Roman Pikuła oraz przewodniczący Jury prof. Maciej Dutkiewicz, dziekan wydziału budownictwa Politechniki Bydgoskiej, Piotr Kubańda wice prezes Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego powitali przybyłych gości podkreślając, iż to właśnie członkowie Kapituły swoja obecnością  i spostrzeżeniami kreują najlepsze wzorce w dziedzinie budownictwa, realnie wpływając na przebieg kolejnych edycji Konkursu.

Obrady Kapituły trwały dwa dni podczas, których zostały poddane nowe wnioski do rozważenia, min. stworzenie mapy nagrodzonych obiektów jako mapy turystycznej okolic wartych zwiedzenia. Odbyła się również IX Edycja Seminarium pt. "Rewitalizacja-pamięć i nowoczesność z uwzględnieniem projektowania uniwersalnego".

Prelegenci oraz tematy wykładów:

1. prof. Barbara Rymsza, prof. Janusz Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów - "Kanał Augustowski - pomnik historii"

2. dr Ada Nawrocka, Politechnika Bydgoska - "Przebieg procesu projektowania i realizacji parku Hight Line w Nowym Jorku oraz zabudowy wzdłuż niego"

3. prof. Grzegorz Nawrot, Politechnika Śląska - "Fasady Architektury"

4. prof. Maciej Trojan - Uniwersytet Mikołaja Kopernika - "Pamięć historycznych miejsc jako ważny element kształtowania przestrzeni"

5. prof. Jerzy Obolewicz - Instytut naukowy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, Politechnika Białostocka – „Gospodarka o obiegu zamkniętym w procesach modernizacji i budowy XXI wieku.”

Wieczorem Uczestnicy Spotkania w sali widowiskowej mieli ogromną przyjemność obejrzeć występ Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk", a kolejnego dnia wraz z Przewodnikiem poznać tajemnice sal pałacowych oraz historię powstania Zespołu "Śląsk".

Transmisja z obrad Kapituły - wystarczy kliknąć w link

Transmisja Spotkanie  Kapituły - wystarczy kliknąć w link

Wywiad z prof. Grzegorzem Nawrotem, Politechnika Śląska - wystarczy kliknąć w link