Transmisja z Gali online start godzina 11.00-23 września 2020 r. - XXIV edycja