Wizytacje Jury -Wywiady z Jurorami: Instytut IBOA Warszawa, Politechnika Białostocka, Politechnika Śląska

Wywiad z Jurorami:

- dr. hab. inż. Jerzym Obolewiczem prof .IBOA, Dyrektor Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych w Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Przewodniczący Komisji ds. Odznaczeń i Konkursów Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych 

dr. hab. inż. arch. Grzegorzem Nawrotem prof. PŚ