Jury Konkursu

Komitet Organizacyjny powołuje Jury Konkursowe pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki i zatwierdza wspólnie z Kapitułą Konkursu regulamin jego pracy, dysponuje środkami finansowymi na organizację Konkursu, prace Jury oraz na działania popularyzujące Konkurs i jego laureatów. Komitet Organizacyjny powołuje czasopismo popularyzujące Konkurs i mianuje jego redaktora naczelnego.
W skład Jury obok przedstawicieli organizatorów Konkursu wchodzą osoby powołane przez Komitet Organizacyjny i Kapitułę Konkursu. Komitet Organizacyjny ma prawo, w uzasadnionych przypadkach do powołania ekspertów spoza osób reprezentujących patronów i organizatorów.
Jury wizytuje wszystkie zakwalifikowane do finału Konkursu obiekty, wskazuje nagrody i wyróżnienia, i uzasadnia je pisemnie. Decyzje Jury zapadają zwykle większością głosów a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego. Protokół końcowego posiedzenia Jury, podpisany przez wszystkich członków jest ostatecznym rozstrzygnięciem Konkursu.

Jury Konkursu Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego „Modernizacja Roku” w składzie:

Przewodniczący Jury:
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki

Członkowie Jury:

mgr Zbigniew Bachman
mgr inż. arch. Anna Pikuła
dr inz. arch. Grzegorz Rzepecki
mgr inż. Zdzisław Siewiera
dr hab. Andrzej Zieliński
Elwira Stefanowska


inż. Roman Pikuła - Komisarz Konkursu
mgr Robert Plewiński - Dyrektor Biura

W pracach Jury uczestniczyli przedstawiciele patronów merytorycznych i naukowych:

mgr inż. arch. Sylwester Chruszcz - Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury
dr hab. inż. arch. prof. PK  Andrzej Gaczoł - Politechnika Krakowska
dr inż. Włodzimierz Grochal - Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
dr hab. inż. arch. Lucjan Kamionka - Politechnika Świętokrzyska
dr hab. inż. arch. prof. PCz Maciej Major - Politechnika Częstochowska

Komisja Konkursowa dociera do najbardziej odległych zakątków Polski przemierza nasz Kraj od Świnoujścia na zachodzie, aż po wieś Poczopek na wschodzie, od Ustki na północy, aż po Kasprowy Wierch na południu. Z roku na rok coraz większa ilość zgłoszeń, to coraz więcej pracy, ale pracy bardzo wdzięcznej i satysfakcjonującej.