Etap I

łódzkie

2
Sieradz
łódzkie
obiekty szkolnictwa i edukacji
5
Grotniki
łódzkie
obiekty użyteczności publicznej
9
Łódź
łódzkie
obiekty kultury
11
Łódź
łódzkie
modernizacje dróg
12
Konarzew
łódzkie
obiekty hotelarsko-turystyczne
14
Skierniewice
łódzkie
obiekty użyteczności publicznej
16
Łęczyca
łódzkie
obiekty sportu i rekreacji
17
Łęczyca
łódzkie
obiekty sportu i rekreacji
19
Nieborów
łódzkie
modernizacje obiektów mostowych