Etap I

mazowieckie

2
Załuski
mazowieckie
tereny zieleni
10
Błonie
mazowieckie
rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych
12
Gołotczyzna
mazowieckie
obiekty sportu i rekreacji
17
Michałowice-Reguły
mazowieckie
obiekty sportu i rekreacji
18
Grodzisk Mazowiecki
mazowieckie
obiekty użyteczności publicznej
19
Warszawa
mazowieckie
obiekty użyteczności publicznej