Etap I

mazowieckie

1
Grodzisk Mazowiecki
mazowieckie
obiekty użyteczności publicznej
3
Warszawa
mazowieckie
obiekty użyteczności publicznej
8
Warszawa
mazowieckie
obiekty sportu i rekreacji
12
Warszawa
mazowieckie
obiekty hotelarsko-turystyczne
13
Błonie
mazowieckie
rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych
17
Gołotczyzna
mazowieckie
obiekty sportu i rekreacji
19
Załuski
mazowieckie
tereny zieleni