Jury Konkursu

Komitet Organizacyjny powołuje Jury Konkursowe pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki i zatwierdza wspólnie z Kapitułą Konkursu regulamin jego pracy, dysponuje środkami finansowymi na organizację Konkursu, prace Jury oraz na działania popularyzujące Konkurs i jego laureatów. Komitet Organizacyjny powołuje czasopismo popularyzujące Konkurs i mianuje jego redaktora naczelnego.
W skład Jury obok przedstawicieli organizatorów Konkursu wchodzą osoby powołane przez Komitet Organizacyjny i Kapitułę Konkursu. Komitet Organizacyjny ma prawo, w uzasadnionych przypadkach do powołania ekspertów spoza osób reprezentujących patronów i organizatorów.
Jury wizytuje wszystkie zakwalifikowane do finału Konkursu obiekty, przyszeregowuje obiekty do odpowiednich kategorii w Finale Konkursu i po ich wizytacji wskazuje nagrody i wyróżnienia,  uzasadnia je pisemnie. Decyzje Jury zapadają zwykle większością głosów a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego. Protokół końcowego posiedzenia Jury, podpisany przez wszystkich członków jest ostatecznym rozstrzygnięciem Konkursu.

Jury Konkursu Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” w składzie:

Przewodniczący Jury:
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki

Członkowie Jury:

Ministerstwa, instytucje:

 

Ministra Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

reprezentuje: Adam Baryłka, Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa, i Geodezji

 

Ministra Michała Kurtykę Ministerstwo Klimatu i Środowiska

reprezentuje: Joanna Zdanowska - naczelnik wydziału Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej oraz Emilia Konopka-Górna - naczelnik wydziału ds. Jakości Powietrza

 

Minister Dorotę Cabańską p.o. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

reprezentuje: Arkadiusz Dłużniewski – dyrektor Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej, Warszawa

 

Józefa Kubicę p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

reprezentuje: Piotr Młynarczyk – inżynier, naczelnik infrastruktury DGLP, Warszawa

 

Mieczysława Struka Marszałka Województwa Pomorskiego

reprezentuje: Agnieszka Michalak Departament Rozwoju Gospodarczego

 

prof. dr hab. inż. Leszka Rafalskiego Dyrektora Naczelnego Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

reprezentuje: prof. IBDiM dr hab. inż. Janusz Rymsza - z-ca dyrektora, Warszawa

 

dr hab. inż. Jerzy Obolewicz - dyrektor Instytutu Naukowego IBOA, Warszawa

Uczelnie wyższe:

Rektora prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jóźwika Politechnikę Łódzką 

reprezentuje: Joanna Borowczyk – dr inż. arch. Politechnika Łódzka

 

Rektora prof. dr hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza Politechnikę Krakowską 

reprezentuje: Andrzej Kadłuczka –prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury  

 

Rektora prof. dr hab. inż. Zbigniewa Korubę Politechnikę Świętokrzyską, Kielce

reprezentuje: Ewelina Gardyś-Kieliś – dr inż. arch., Wydział Budownictwa i Architektury 

 

Rektora prof. dr hab. inż. Piotra Koszelnika, prof. PRz. Politechnikę Rzeszowską

reprezentuje: Zbigniew Plewako – dr. inż., Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

 

Rektora prof. dr hab. Sławomira Bukowskiego Uniwersytetu Technologiczno -Humanistycznego w Radomiu

reprezentuje: Monika Jaworska-Wędzińska - dr. inż., UTH Radom

 

Rektora prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyk Politechnikę Śląską

reprezentuje: Grzegorz Nawrot - dr hab. inż. arch., prof. PŚ, Gliwice

 

Rektora dr hab. inż. Martę Kosior-Kazberuk prof. PB. Politechnikę Białostocką

reprezentuje: Janusz Krentowski - dr hab. inż. prof. PB, Białystok

 

Rektora prof. dr hab. inż. Marka Adamskiego Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy reprezentuje: Maciej Dutkiewicz - dr hab. inż., dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 

Rektora prof. dr hab. inż. Norberta Sczygiol Politechnikę Częstochowską

reprezentuje: Mariusz Urbański, dr inż. Politechnika Częstochowska

 

Rektora dr hab. Danutę Zawadzką, prof. PK, Politechnikę Koszalińską

reprezentuje: Mariusz Staszewski, dr inż., Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

 

Rektora dr hab. inż. Jacka Wróbla, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

reprezentuje: Norbert Olczyk, dr inż. arch. Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu

 

Rektora prof. dr hab. inż. Arkadiusza Wójs, Politechnika Wrocławska

reprezentuje: Anna Berbesz, dr inż. arch. Katedra Projektowania Architektoniczno-Konstrukcyjnego

 

Środowiska samorządów, gremia publicystów i branży budowlanej reprezentują:

Zbigniew Bachman - samorząd gospodarczy, juror od 1998, Warszawa

Rudolf  Borusiewicz - dyrektor Związek Powiatów Polskich, organizator samorządowy, Warszawa

Danuta Gawęcka - inżynier, sekretarz Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Poznań, Warszawa

Maciej Kobyliński – samorządowiec, przewodniczący Kapituły Konkursu, prawnik, Słupsk

Piotr Kubańda - architekt, konserwator zabytków, Bielsko-Biała

Adam Lipczyński - inżynier, wykonawstwo, Sopot

Anna Pikuła - architekt, juror od 2004, Bydgoszcz

Robert Plewiński - dyrektor konkursu, organizacja, Bydgoszcz

Roman Pikuła - inżynier, prezes stowarzyszenia, organizator i komisarz konkursu, Bydgoszcz

Zdzisław Siewiera - nadleśniczy, samorządowiec, retencje wodne, Opole

Andrzej Zieliński - doktor hab., historyk, dziennikarz, juror od 1997, Warszawa


W pracach Jury wspomagali Konkurs Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego:

Małgorzata Boryczko Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Kraków, powiat grodzki

Wiesław Kozub Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Lubin

Andrzej Loch Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Szczecin

Ilona Marczuk-Behr  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Zabrze

Andrzej Niedbała Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Nakło n/d Notecią

Mirosław Pasternak Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Głubczyce

Władysław Rudowicz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Świebodzin

 

Komisja Konkursowa dociera do najbardziej odległych zakątków Polski przemierza nasz Kraj od Świnoujścia na zachodzie, aż po wieś Poczopek na wschodzie, od Ustki na północy, aż po Kasprowy Wierch na południu. Z roku na rok coraz większa ilość zgłoszeń, to coraz więcej pracy, ale pracy bardzo wdzięcznej i satysfakcjonującej.