Patronaty

XXVI  Edycja Ogólnopolskiego Konkursu
"Modernizacja Roku & Budowa XXI w. " odbywa się pod patronatem:

 

patronaty


Ministra Infrastruktury

Ministra Klimatu i Środowiska

Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Minister Sportu i Turystyki

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

 

Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

Polskiej Izby Budownictwa

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Warszawskiej Izby Gospodarczej

Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

Związku Powiatów Polskich

 

Patronat Naukowy:

Politechniki Białostockiej

Politechniki Częstochowskiej

Politechniki Gdańskiej

Politechniki Koszalińskiej

Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Politechniki Łódzkiej

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Politechniki Śląskiej

Politechniki Świętokrzyskiej

Politechniki Wrocławskiej

 

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Uniwersytetu Opolskiego

Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Instytut Naukowy  IBOA w Warszawie

 

Patronat Telewizyjny:

TVP Info

 

Patronat Medialny

Polska Press Grupa:

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Budownictwo i Architektura Podlasia Kwartalnik

Dwutygodnik Las Polski

Forum Branżowe

Kompas Inwestycji

Wydawnictwo Elamed:

Miesięcznik Materiały Budowlane

Mój Żłobek Moje Przedszkole

Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany Profile

Ogólnopolskie Czasopismo Budowlane ROM-DOM

Oficyna Wydawnicza Polcen

Portal Budoskop.pl

Portal Buduj z Głową

Portal Samorządowy

Serwis Budowlany Muratorplus.pl

Serwis Infoinwest

Stowarzyszenie Polskich Mediów

Świat Elit

 

Współpraca:

Fundacja Wszechnicy Budowlanej

Zamek Królewski w Warszawie

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny

Związek Powiatów Polskich