Patronaty

XXVI  Edycja Ogólnopolskiego Konkursu
"Modernizacja Roku & Budowa XXI w. " odbywa się pod patronatem:


Ministra Infrastruktury

Ministra Klimatu i Środowiska

Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Ministra Sportu i Turystyki

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

 

Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Marszałka Województwa Lubuskiego

Marszałka Województwa Lubelskiego

Marszałka Województwa Małopolskiego

Marszałka Województwa Mazowieckiego

Marszałka Województwa Opolskiego

Marszałka Województwa Podlaskiego

Marszałka Województwa Podkarpackiego

Marszałka Województwa Pomorskiego

Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

 

Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów

Polskiej Izby Budownictwa

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

Warszawskiej Izby Gospodarczej

Związku Powiatów Polskich

 

Patronat Naukowy:

Politechniki Białostockiej

Politechniki Bydgoskiej

Politechniki Częstochowskiej

Politechniki Gdańskiej

Politechniki Koszalińskiej

Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Politechniki Łódzkiej

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Politechniki Śląskiej

Politechniki Świętokrzyskiej

Politechniki Wrocławskiej

 

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Uniwersytetu Opolskiego

Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Instytutu Naukowego  IBOA w Warszawie

 

Patronat Telewizyjny:

TVP Info

 

Patronat Medialny

Polska Press Grupa:

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Budownictwo i Architektura Podlasia Kwartalnik

Dwutygodnik Las Polski

Forum Branżowe

Kompas Inwestycji

Wydawnictwo Elamed:

Miesięcznik Materiały Budowlane

Ogólnopolskie Czasopismo Budowlane ROM-DOM

Oficyna Wydawnicza Polcen

Portal Budoskop.pl

Portal Buduj z Głową

Portal Samorządowy

Serwis Budowlany Muratorplus.pl

Serwis Infoinwest

Stowarzyszenie Polskich Mediów

Świat Elit

 

Współpraca:

Fundacja Wszechnicy Budowlanej

Zamek Królewski w Warszawie

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

Związek Powiatów Polskich