Gala

Zamek-Warszawa

Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród odbywa się od lat na Zamku Królewskim w Warszawie.

Zamek Królewski w Warszawie to miejsce bardzo znaczące dla kultury polskiej. Był rezydencją królewską, miejscem obrad sejmu, centrum administracyjnym i kulturalnym kraju.

Początki Zamku Królewskiego sięgają XIV w., kiedy to powstała Wieża Wielka, rozbudowywany w XVI i XVII w., za czasów Zygmunta III Wazy uzyskał kształt zamkniętego pięcioboku.W drugiej połowie XVIII w. artyści zatrudnieni przez Stanisława Augusta (Marcello Bacciarelli, Jan Christian Kamsetzer, Dominik Merlini) przebudowali wnętrza komnat, tworząc Apartamenty: Wielki i Królewski. W czasie zaborów (XIX w.) znaczna część zbiorów ostatniego króla znalazła się w Rosji. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości część dzieł sztuki powróciła na dawne miejsce. We wrześniu 1939 r. Zamek został zbombardowany, jednak muzealnicy, pod kierunkiem prof. Stanisława Lorentza, zdołali uratować niektóre elementy wystroju wnętrz i dzieła sztuki. We wrześniu 1944 r. Zamek został wysadzony przez wojska niemieckie. W latach 1945-1970 władze komunistyczne zwlekały z odbudową; decyzję podjęto dopiero w 1971 r. Fundusze na odbudowę do 1980 r. zawdzięczano wyłącznie ofiarności społecznej. W 1984 r. udostępniono zwiedzającym zrekonstruowane wnętrza.