Edycja XVI - Gala 2011

Na Zamku Królewskim w Warszawie 29 sierpnia 2012 roku odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w XVI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2011"

 

List Pana Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Uczestników i Organizatorów XVI Edycji Konkursu "Modernizacja Roku" odczytał Pan Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.Nagrodę Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wręcza Pan Piotr Styczeń Podsekretarz Stanu.


Nagrodę Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wręcza Pani Teresa Hernik dyrektor Biura Pełnomocnika Rzds.ON.


Nagrodę wręcza Pan Piotr Żuchowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Genaeralny Konserwator Zabytków 
.


Nagrodę wręcza Pan Roman Jaworski Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Nagrodę wręcza Pan Paweł Ziemski Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego


Słowa uznania dla Finalistów Konkursu wygłosił Pan dr Janusz Rymsza zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów


Nagrodę Związku Powiatów Polskich wręcza Pan Rudolf Borusiewicz Sekretarz Generalny ZPP. Nagrodę Kapituły Konkursu w imieniu Przewodniczącego Kapituły Konkursu wręcza
Pan Andrzej Kaczmarczyk Zastępca Prezydenta Miasta Słupska.


Wręczono nagrodę wydawnictwa MURATOR S.A.Nagrodę Miesięcznika "Materiały Budowlane" wręczyła Pani Krystyna Wiśniewska redaktor miesięcznika.
Nagrodę Ogólnopolskiego Dwutygotnika Budowlanego "Profile" wręczył Pan Wiesław Wójcik prezes i redaktor naczelny wydawnictwa. 


Nagrodę im. prof. Wiktora Zina, Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego wręcz Pan Piotr Kubańda Miejski Konserwator Zabytków Bielska-Białej.