Edycja XV - Gala 2010

Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród
w XV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego "Modernizacja Roku 2010"
- Zamek Królewski w Warszawie, 25 sierpnia 2010 roku Pan Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
wraz z Panem Romanem Pikułą Komisarzem Konkursu wręcza nagrodę w kategorii "obiekty ochrony środowiska" za modernizację oczyszczalni ścieków w Żywcu.Tytuł "Modernizacja Roku 2010" w kategorii "obiekty drogowe i mostowe"
za modernizację drogi krajowej nr 52, ul. Wyzwolenia i Niepodległości w Bielsku- Białej
wręcza Pan Piotr Styczeń Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Pani Beata Mikulska reprezentująca Instytut Badawczy Dróg i Mostów.
Wyróżnienie "Modernizacja Roku 2010" w kategorii "obiekty zabytkowe" za modernizację i adaptację budynku na cele Muzeum Okręgowego, ul. św. jakuba 20a w Toruniu wręcza Pan Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w KPRP.


Na uroczystości byli obecni przedstawiciele władz centralnych reprezentujący ministerstwa sprawujące merytoryczny patronat nad Konkursem.Wyróżnienie w kategorii "obiekty zabytkowe" dla wykonawcy TB INVEST Gdańsk, inwestora Gmina Miasto Toruń i projektanta THERMOPROJEKT s.c.

Nagrodę Generalnego Konserwatora Zabytków w Konkursie "Modernizacja Roku 2010"
wręcza Pan Jacek Dąbrowski Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków za modernizację kamienicy "Rezydencja Radziwiłłowska", ul. Radziwiłłowska 33a i 33b w Krakowie inwestorowi "Domy Polskie" Sp. z o.o. Warszawa, wykonawcy "REAL-INWEST" Sp. z o.o. Kraków.Wyróżnienie "Modernizacja Roku 2010" w kategorii "termomodernizacje i elewacje" za modernizację Domu Kultury w Mieścisku wręczył Pan Paweł Ziemski Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru BudowlanegoPan Jarosław Duda Pełnomocnik Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wręczył swoją nagrodę za Modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Broniewskiego 10c w Chrzanowie inwestorowi Gminie ChrzanówPan Roman Jaworski Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wręczył nagrodę Głównego Inspektora
w kategorii "obiekty ochrony środowiska" za modernizację oczyszczalni ścieków w Żywcu.