Gala - Edycja XXI
Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród 
w Ogólnopolskim Konkursie "Modernizacja Roku 2016" 
odbyła się 24 sierpnia 2017 r. tradycyjnie w salach Zamku Królewskiego w Warszawie.

Podczas uroczystości wręczono również nagrody w internetowym głosowaniu
na najpopularniejsze modernizacje "Plebiscyt MR2016"

Relacja filmowa oraz zdjęcia na https://www.youtube.com/watch?v=8_jBodHqKjU
 

 Główną nagrodę Tytuł "Modernizacja Roku 2016" w kategorii „drogi i obiekty mostowe” za "Przebudowa ścieżki rowerowej wokół lotniska w Bielsku-Białej" wręcza Pan Bogdan Rzońca – Przewodniczący Komisji Infrastruktury i pan profesor Janusz Rymsza - Zastępca Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

 


Nagrodę Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa 
oraz Nagrodę Magazynu Autostrady
za Rozbudowę al. Jana Pawła II - etap I
wręcza pan Bogdan Rzońca – Przewodniczący Komisji Infrastruktury
Nagrodę Instytutu Badawczego Dróg i Mostów za
Przebudowę Alei Klonowicza w Sulmierzycach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444
wrecza pan profesor Janusz Rymsza - Zastępca Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
Tytuł „Modernizacja Roku 2016” w kategorii „obiekty edukacyjne”
za Modernizację dawnego hotelu robotniczego na siedzibę Centrum Promocji Leśnictwa
"Lasy Bieszczadzkie" w Mucznem wręcza pan Bogdan Rzońca – Przewodniczący Komisji Infrastruktury
Nagrodę Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych za
Modernizację dawnego hotelu robotniczego na siedzibę Centrum Promocji Leśnictwa
"Lasy Bieszczadzkie" w Mucznem wrecza pan Jacek Zadura, reprezentujacy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
Nagrodę Fundacji „Wszechnicy Budowlanej”
za Adaptację zabytkowego budynku na Przedszkole Terapeutyczne
Plac Opatrzności Bożej 14, Bielsko-Biała
wręcza pan Zbigniew Bachman - Prezes Fundacji „Wszechniocy Budowlanej”


  

Tytuł „Modernizacja Roku 2016” w kategorii „obiekty gastronomiczne”
za Kompleks Bankietowo-Konferencyjny „Szyb Bończyk” w Mysłowicach
wręcza pan Sylwester Chruszcz – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury
Tytuł „Modernizacja Roku 2016” w kategorii „elewacje i termorenowacje”
za Wykonanie iluminacji budynku Opery Śląskiej w Bytomiu 
wręcza pan Marek Haliniak - Główny Inspektor Ochrony Środowiska
Nagrodę im. prof. Wiktora Zina - Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego 
za Rewitalizację Pensjonatu EDEN przy ul. Ks. A. Kordeckiego 4-6 w Sopocie 
wręcza pan Piotr Kubańda Wiceprezes Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego
Tytuł „Modernizacja Roku 2016” w kategorii „obiekty kultury”
za Przebudowę i rozbudowę dawnego dworca
z przeznaczeniem na Gminny Dom Kultury w Straszynie, gm. Pruszcz Gdański
wręcza pan Norbert Książek pełniący obowiązki Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Nagrodę Ogólnopolskiego Czasopisma Budowlanego ROM-DOM
za Rekonstrukcję i przebudowę budynku Synagogi w Koronowie wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe, 
ul. Henryka Sienkiewicza 2 wrecza pani Anna Pikuła, reprezentująca Czasopismo ROM-DOM
Tytuł „Modernizacja Roku 2016” w kategorii „obiekty mieszkalne”
za Rewitalizację 7 budynków dawnej Fabryki Wełnianej Karola Kretschmera 
i Łódzkiej Wytwórni Papierosów - Tobaco Park w Łodzi 
wręcza pan Bogdan Rzońca– Przewodniczący Komisji Infrastruktury
Nagrodę Dwutygodnika Leśników i Przyjaciół Lasu „Las Polski” 
za Modernizację Leśniczówki Rydzyny, Pabianice
wręcza pani Urszula Zubert - Redaktor Dwutygodnika Las Polski
Nagrodę Miesięcznika "Materiały Budowlane"
za Renowację elewacji frontowej wraz z projektem docieplenia ścian szczytowych i tylnych oraz robotami towarzyszącymi ul. Wajdeloty 14 w Gdańsku
wręcza pani Agnieszka Heflich - Redaktor Miesięcznika "Materiały Budowlane"
Nagrodę Europejską za Adaptację i rozbudowę pomieszczeń dawnej fabryki pakowania mięsa na nowoczesną fabrykę płyt 
cementowo-wiórowych w Krichev wręczają: pan Aleksandr Averyanov - Ambasador Białorusi
oraz pan Aliaksandr Milosheuski - Szef Centrum Certyfikacji BelNIIS Naukowo-Badawczego Krajowego Unitarnego Przedsiębiorstwa Budownictwa podlegającego Ministerstwu Architektury i Budownictwa Republiki Białorusi
Tytuł „Modernizacja Roku 2016” w kategorii „nowe obiekty w przestrzeni urbanistycznej”za
Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Parkowej 50 w Sopocie
wręcza pan Mirosław Przewoźnik - Dyrektor Biura Pełnomocnika Rzadu ds. Osób Niepełnosprawnych
Nagrodę Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za Budowę Przedszkola Integracyjnego w Górze Kalwarii
ul. J. Bema 1 wręcza pan Mirosław Przewoźnik - Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób NiepelnosprawnychNagrodę Kapituły Konkursu za
Hotel Buczyński Medical & Spa
Świeradów-Zdrój
wręcza pan Piotr Kubańda Wiceprezes Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego 
Nagrodę Dwumiesięcznika „Mój Żłobek Moje Przedszkole”
za Budowę Przedszkola Integracyjnego w Górze Kalwarii
ul. J. Bema 1 wręcza pani Patrycja Sawicka-Sikora reprezentująca 
Dwumiesięcznik „Mój Żłobek Moje Przedszkole”
Tytuł „Modernizacja Roku 2016” w kategorii „obiekty ochrony środowiska”
za Modernizację Instalacji Odsiarczania Spalin bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów, 
ul. Energetyczna 7, Rogowiec wręcza pan Marek Haliniak Główny Inspektor Ochrony Środowiska
Nagrodę Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
za Instalację termicznej hydrolizy i fermentacji osadów ściekowych
na terenie oczyszczalni ścieków w Tarnowie
ul. Czysta 14 wręcza pan Marek Haliniak Główny Inspektor Ochrony Środowiska
Nagrodę Fundacji „Wszechnicy Budowlanej”
za Wykorzystanie ścieku oczyszczonego do ogrzewania obiektów oczyszczalni ścieków - „Pompa ciepła wraz z modernizacją instalacji c.o. i montażem instalacji nawiewno-wywiewnej w obiektach ogrzewanych z istniejącej kotłowni na oczyszczalni ścieków" w Dzigorzewie wręcza pan Zbigniew Bachman - Prezes Fundacji „Wszechnicy Budowlanej” 
Tytuł „Modernizacja Roku 2016” w kategorii „obiekty przemysłowo-inżynieryjne”
za Modernizację ciągu technologicznego do wytopu miedzi zabudowanego 
w KGHM Polska Miedź S.A. 
w Oddziale Huta Miedzi Głogów, zmodernizowanego w ramach Programu Modernizacji Pirometalurgii - ul. Żukowicka 
wręcza pan Bogdan Rzońca – Przewodniczący Komisji InfrastrukturyNagrodę "Magazynu Kruszywa"
za Modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego, 
Modernizację i udrożnienie kanału powodziowego i starej Odry od dolnego stanowiska Jazu Psie Pole do mostów kolejowych poznańskich we Wrocławiu
wręcza pan Sylwester Chruszcz – Wiceprzewodniczący Komisji InfrastrukturyTytuł „Modernizacja Roku 2016” w kategorii „obiekty sportu i rekreacji”
za Budowę Wodnego Placu Zabaw
ul. 1 Maja, Będzin wręcza pani Honorata Krysiewicz
Dyrektor Departamentu Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki

Nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za Zadaszenie istniejącego sezonowego Lodowiska 
przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie
wręcza pani Honorata Krysiewicz - Dyrektor Departamentu Infrastruktury Sportowej 
Nagrodę Ogólnopolskiego Czasopisma Budowlanego ROM-DOM
za Plac zabaw w Pilawie
ul. Letniskowa, Pilawa
wręcza pani Anna Pikuła, reprezentująca Czasopismo ROM-DOM
Tytuł „Modernizacja Roku 2016” w kategorii
„Rewitalizacje obszarów urbanistycznych i terenów zieleni”
za Budowę wybiegu dla pingwinów Humboldta z zapleczem technicznym wraz z instalacjami
i infrastrukturą techniczną w Miejskim Parku i Ogrodzie Zoologicznym w Krakowie
ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14 wręcza przedstawiciel WFoŚiGW
Nagrodę Dziennika Rzeczpospolita
za Zagospodarowanie skweru
na pl. 1000-lecia Państwa Polskiego
pl. 1000-lecia, Świdnica
wręcza pan Marcin Piasecki, reprezentujący Dziennik Rzeczpospolita
Tytuł „Modernizacja Roku 2016” w kategorii „obiekty użyteczności publicznej”
za Przebudowę i rozbudowę budynku administracyjnego
Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o. o.
ul. Powstańców 13, Dąbrowa Górnicza
wręcza pan Sylwester Chruszcz - Wiceprzewodniczący Komisji InfrastrukturyNagrodę Związku Powiatów Polskich za
Rewitalizację budynków Starostwa Powiatowego w Puławach wraz z otoczeniem
Al. Królewska 19
wręcza pan Rudolf Borusiewicz - Dyrektor Biura Zarządu Związków Powiatów Polskich
Tytuł „Modernizacja Roku 2016” w kategorii „obiekty zabytkowe”
za Wykonanie rewitalizacji wraz z przebudową Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej –
Plac Politechniki 1, Warszawa 
wręcza pan Norbert Książek pełniący obowiązki Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru
Nagrodę Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa
za Budowę Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej -
Centrum Kreatywności
ul. Targowa 56 wręcza pan Jan Binduga - Dyrektor Wykonawczy