Edycja XVIII - Gala 2013

Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie "Modernizacja Roku 2013" odbyła się 28 sierpnia 2014 tradycyjnie w salach Zamku Królewskiego w Warszawie.
Podczas uroczystości wręczono również nagrody w internetowym głosowaniu
na najpopularniejsze modernizacje "Plebiscyt MR2013"
W tych zakładkach prezentujemy Państwu relację fotograficzną z tej Gali.

 

 

 

Słowa uznania dla Finalistów Konkursu w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazał
Pan Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

 


Tytuł "Modernizacja Roku 2013" w kategorii "ochrona środowiska" za modernizację zbiornika wodnego "Liszczok" - obiekt małej retencji, Nadleśnictwo Zawadzkie wręcza Pan Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

 

Na Uroczystości obecni byli liczni przedstawiciele Ministerstw i Administracji Państwowej.

 

 

Nagrodę Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju otrzymała za Rewitalizację Historycznego Centrum Lędzin - „Plac Farski”, ul. Lędzińska 88 - Lędziny. Nagrodę odbiera Wiesław Stambrowski Burmistrz Lędzin.

 

 

Nagrodę Głównego Inspektora Ochrony Środowiska odbiera Wojciech Grzelak Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu za termomodernizację budynku techniczno-gospodarczedgo wraz z modernizacją kotłownią, ul. Poznańska 79 - Kalisz

 

 

Nagrody wręczał Pan Jacek Szer Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Nagrodę odbiera Pan Andrzej Jarczyk Prezes UNIQA S.A. i Pani Marzena Trębacz Kierownik  Działu Administracji UNIQA S.A. za modernizację siedziby Towarzystwa Ubezpieczeniowego w Łodzi.

Nagrodę Instytutu Badawczego Dróg i Mostów wręczył Pan Janusz Rymsza Zastepca Dyrektora IBDiM. Nagrodę odbiera Pan Wojciech Waluś Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bielsku-Białej za modernizację - połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK 69)
oraz rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową
Mostu na rzece Białej oraz połączeniem z ul. BroniewskiegoNagrodę Instytutu Badawczego Dróg i Mostów wręczył Pan Janusz Rymsza Zastepca Dyrektora IBDiM. Nagrodę odbiera Pan Tomasz Malepszy Prezydent Miasta Leszna za modernizacja drogi krajowej nr 5 odcinek ul. Fabryczna – południowa
Granica miasta – (II etap) - Leszno