Edycja XXII - Gala

 Uroczysta Gala Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród 
w XXII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku odbyła się 
24 sierpnia o godzinie 11.00 w Sali Wielkiej na Zamku Królewskim w Warszawie.

Podczas uroczystości zostały również wręczone nagrody w plebiscycie internetowym na najpopularniejsze modernizacje "Plebiscyt MR2017".
Główną nagrodę "Tytuł Modernizacja Roku 2017" w kategorii" elewacje i termorenowacje" za " Termomodernizację budynku siedziby Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej ul. Goethego 3 w Zabrzu" wręcza pan Norbert Książek-Główny Inspektor 
Nadzoru Budowlanego
Nagrodę Głównego Inspektora Środowiska za "Termomodernizację 32 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Zabrzu przy ul. Korczoka, Olchowej, Kalinowej, Orzechowej, Jałowcowej, Kawika, Leszczynowej, Czereśniowej"
wręcza pan Paweł Ciećko-Główny Inspektor Ochrony Środowiska
Nagrodę Miesięcznika "Materiały Budowlane"  za "Termomodernizację budynku siedziby Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej ul. Goethego 3 w Zabrzu" 
wręcza pani Krystyna Wiśniewska - redaktor naczelna Miesięcznika "Materiały Budowlane"

Główną Nagrodę "Tytuł Modernizacja Roku 2017" w kategorii edukacja 
 za "Przebudowę budynku Masztalarni w Goraju Zamku 
na potrzeby Centrum Promocji Lasów Państwowych" wręcza pan dr hab. inż. Grzegorz Masłowski prof. Politechniki Rzeszowskiej, prorektor ds. kształcenia
Nagrodę Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
za "Przebudowę budynku Masztalarni w Goraju Zamku 
na potrzeby Centrum Promocji Lasów Państwowych" wręcza pan Andrzej Konieczny - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych


Nagrodę Ogólnopolskiego Czasopisma Budowlanego ROM-DOM za "Zmianę sposobu użytkowania poddasza na sale lekcyjne w budynku Szkoły Muzycznej w Bobowej" - wręcza redaktor naczelny Marek Jankowiak


Główną Nagrodę "Tytuł Modernizacja Roku 2017" w kategorii zabytki 
za "Restaurację Pałacu w Jankowicach" wręcza pan Rudolf Borusiewicz 
dyrektor biura Związku Powiatów PolskichNagrodę im. prof. Wiktora Zina 
Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego 
za "Rewaloryzację budynku mieszkalnego al. Zygmunta Krasińskiego 16 w Lesznie
wręcza pan Piotr Kubańda Wiceprezes Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego, Miejski Konserwator Zabytków w Bielsku-BiałejGłówną Nagrodę "Tytuł Modernizacja Roku 2017" w kategorii "zdrowie i opieka społeczna" za "Modernizację Sanatorium Uzdrowiskowego Przy Tężni 
im. dr Józefa Krzymińskiego S.P.Z.O.Z. ul. Przy Stawku 12 w Inowrocławiu - wręcza pan Michał Pelczarski-Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych


Nagrodę Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 
za "Modernizację Ośrodka Zdrowia w Mrokowie" wręcza pan Michał Pelczarski-Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych


Nagroda Ogólnopolskiego Dwutygodnika Budowlanego „Profile” 
za "Modernizację Ośrodka Zdrowia w Mrokowie" wręcza pan Wiesław Wójcik prezes zarządu Ogólnopolskiego Dwutygodnika Budowlanego „Profile”Główną Nagrodę "Tytuł Modernizacja Roku 2017" 
w kategorii "rewitalizacja obszarów urbanistycznych i terenów zieleni" 
za "Zagospodarowanie terenu skweru miejskiego Komandra w Świętochłowicach" 
wręcza pan Paweł Ciećko Główny Inspektor Ochrony Środowiska


Nagroda Dziennika Rzeczpospolita za 
"Przebudowę wolier i wybiegów w ciągu ssaków drapieżnych 
na terenie Nowego ZOO w Poznaniu"
wręcza pan Marcin Piasecki redaktor zarządzający


Nagroda Kapituły za:
"Renaturyzację cieku wodnego w ramach projektu "Rewaloryzacja Parku Fazaniec" oraz wieloletni konsekwentnie prowadzony proces rewitalizacji parków i przywracania terenów zieleni miastu w Bytomiu wręcza pan Marek Bielski Członek Kapituły


Główną Nagrodę Tytuł „Modernizacja Roku 2017” w kategorii "obiekty przemysłowo-inżynieryjne”
za: „Wschodni przyczółek promu Wisłoujście, Gdańsk zbieg ulic Jana Charpantiera i Roberto de Plelo” wręcza pan Paweł Ciećko Główny Inspektor Ochrony Środowiska


Główną Nagrodę Tytuł „Modernizacja Roku 2017” w kategorii „hotelarsko-konferencyjne”
za: „Modernizację Domu Studenckiego Hanka al. Niepodległości 26 w Poznaniu”
wręcza Norbert Książek – Główny Inspektor Nadzoru BudowlanegoGłówną Nagrodę Tytuł „Modernizacja Roku 2017” w kategorii "drogi i mosty" 
za „Budowę Zbiorczej Drogi Południowej z budową mostu na rzece Kaczawie w Legnicy” wręcza pan prof. Leszek Rafalski –Dyrektor Naczelny Instytut Badawczy Dróg i Mostów


Nagroda Instytutu Badawczego Dróg i Mostów za:
"Rozbudowa ul. ks. Stanisława Stojałowskiego wraz z przebudową mostu na potoku Niwka oraz mostu na rzece Biała Bielsko-Biała" wręcza pan prof. Leszek Rafalski –Dyrektor Naczelny Instytut Badawczy Dróg i Mostów


Nagroda Związku Powiatów Polskich za: "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 5205W Draganie - Proboszewice z drogą pow. nr 908W Srebrna-Draganie i z droga gminną" wręcza pan Rudolf Borusiewicz - Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich

Nagroda Ogólnopolskiego Czasopisma Budowlanego ROM-DOM za: "Budowa dróg gminnych ul. Parcela i ul. Nadrzecznej w miejscowości Brzóza" 
wręcza pan Marek Jankowiak-redaktor naczelny


Nagroda Czasopisma "Mosty" za
"Rozbudowę ul. ks. Stanisława Stojałowskiego w Bielsku-Białej wraz z przebudową mostu na potoku Niwka oraz mostu na rzece Biała" wręcza pan Roman Pikuła Komisarz Konkursu

 Główną Nagrodę Tytuł "Modernizacja Roku 2017" w kategorii "sport i rekreacja" za:
„Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni w Oświęcimiu ul. Chemików 2” 
wręcza pan Rudolf Borusiewicz - Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich


Nagroda Fundacji "Wszechnica Budowlana”
za: "Budowę Hali Lodowiska w Parku 600-Lecia" Ostrów Wielkopolski 
wręcza pan Zbigniew Bachman prezes Fundacji "Wszechnica Budowlana"Główną Nagrodę Tytuł "Modernizacja Roku 2017" 
w kategorii "nowe obiekty w przestrzeni urbanistycznej" za: "Pałac i Folwark Łochów" wręcza pan Norbert Książek - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego


Nagroda Związku Powiatów Polskich
za: "Budynek Samodzielnego Powiatowego Pogotowia Ratunkowego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim" wręcza pan Rudolf Borusiewicz - Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich


Nagroda Czasopisma „Mój Żłobek Moje Przedszkole”
za: "Budowa budynku Przedszkola Gminnego w Dobroszycach" 
wręcza pani Patrycja Sawicka-Sikora Redaktor Naczelna 
Czasopisma „Mój Żłobek Moje Przedszkole”Główną Nagrodę Tytuł „Modernizacja Roku 2017” w kategorii „użyteczność publiczna”
za: „Modernizację budynku Urzędu Miasta w Czeladzi” wręcza pan Michał Pelczarski-Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych


Główna Nagroda Tytuł „Modernizacja Roku 2017” w kategorii „wnętrza”
za:„Salę Historyczną - Wejherowo Okresu Międzywojennego
pl. Jakuba Wejhera 8 Wejherowo” 
wręcza pan Norbert Książek - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego