przemysłowo-inżynieryjne

W kategorii przemysłowo-inżynieryjnej główną nagrodę zdobył Wschodni przyczółek promu wisłoujście w Gdańsku. Za wysoka jakość przeprowadzonych prac remontowych w strefie podwodnej oraz szczególnie indywidualne podejście do realizowanego zadania. Modernizacja przywróciła ruch promowy pieszo-rowerowy przez Martwą Wisłę z Nabrzeża w Nowym Porcie do Wisłoujścia.