użyteczność publiczna

Główną nagrodę otrzymała Modernizacja Budynku Urzędu Miasta w Czeladzi. Uzyskany nowoczesny charakter Urzędu Miasta ułatwił dostęp mieszkańcom, w tym osobą niepełnosprawnym, do świadczonych usług. Dla ogrzania budynku pozyskuje się ciepło z odnawialnych źródeł energii. Wyremontowany budynek stal się wizytówką miasta.