rewitalizacja obszarów urbanistycznych i terenów zieleni

W kategorii rewitalizacja obszarów urbanistycznych i terenów zieleni Tytuł Modernizacja Roku 2017 otrzymało: Zagospodarowanie terenu skweru miejskiego "Komandra" w Świętochłowicach, za różnorodność oferty oraz funkcjonalne zagospodarowanie terenu skweru, gdzie  mieszkańcy mogą realizować swoje podstawowe potrzeby związane z rekreacją, zabawą, kontaktem z przyrodą.