drogi i obiekty mostowe

Budowa zbiorczej drogi południowej z budową mostu na rzece Kaczawie w Legnicy otrzymał Tytuł Modernizacji Roku 2017. W wyniku realizacji inwestycji nastąpiło zwiększenie płynności ruchu drogowego i mobilności mieszkańców w granicach miasta, a tym samym poprawiło się bezpieczeństwo kierowców i pieszych.