wnętrza

W kategorii wnętrza Tytuł Modernizacja Roku 2017 otrzymała Sala Historyczna-Wejherowo Okresu Międzywojennego pl. Jakuba Wejhera 8 w Wejherowie. Za stworzenie unikalnej multimedialnej ekspozycji o historii miasta w ostatnich latach  okresu międzywojennego. Tak powstała nie tylko atrakcja turystyczna ale i atrakcyjna lekcja o historii miasta.