edukacja

Przebudowa budynku Masztalarni w Goraju Zamku na potrzeby Centrum Promocji Lasów Państwowych zdobyła Tytuł Modernizacja Roku 2017 w kategorii edukacja. Za przebudowę i modernizację zabytkowej masztalarni i dostosowania jej do potrzeb nowoczesnego Centrum Promocji Lasów Państwowych, umozliwiającej także prowadzenie lekcji z zakresu ochrony środowiska, zgodnych z hasłem "Poznać, przeżyć, zrozumieć".