O konkursie

Ogólnopolski Konkurs Budowlany "Modernizacja Roku & Budowa XXI w."

Szanowni Państwo,

Dwadzieścia siedem lata temu mieliśmy pomysł i nadzieję, że najciekawsze dokonania polskich budowlańców w zakresie modernizacji, remontów, renowacji czy adaptacji uda nam się wypromować i... udało się, jesteśmy jedynym Konkursem tego typu. Najwyższy laur - statuetka i Tytuł „Modernizacja Roku” lub Tytuł "Budowa XXI wieku" jest obiektem pożądania wielu zarówno inwestorów, wykonawców, jak i projektantów.

Ranga Konkursu i jego zasięg rośnie nieprzerwanie od 27 lat. Coraz większa liczba nadsyłanych zgłoszeń od kilkudziesięciu w roku 1999 po przez 520 w roku 2006, 420 w roku 2007, 621 w roku 2008, 703 w roku 2009, 803 w 2010, 823 w 2011, 922 w 2012 i liczba zgłoszeń nie spada, aż do teraz – świadczy to o tym jak korzystnie zmienia się nasze otoczenie, wzrasta troska o to co stanowi niezbywalną wartość naszego narodu i udowadnia nasz wkład w rozwój cywilizacji. Na wzór Ogólnopolskiego Konkursu inicjowane są lokalne konkursy miejskie, gminne promujące inicjatywy i dokonania lokalne.

Po pierwszej edycji jednak nie brakowało wątpliwości. Bo okazało się, że przykładów takich udanych przedsięwzięć zmierzających do ratowania materialnego dziedzictwa narodowego nie brakuje. Jednak nie wszyscy chcieli się chwalić swoimi dokonaniami, chociaż już wtedy polski projektant i polski wykonawca dowodzili, że są w stanie sprostać najtrudniejszym wyzwaniom. Konsekwentnie namawialiśmy, że warto się chwalić tymi sukcesami i to nie tylko tymi dużymi, na dużych obiektach, ale też modernizacjami mniejszymi, ale za to bardzo cennymi i ważnymi dla lokalnych społeczności.

Dzięki metodycznej współpracy z naczelnymi organami administracji państwowej, samorządami lokalnymi i różnymi instytucjami udało nam się wypracować metody pracy, dzięki którym docieramy wszędzie tam gdzie mają miejsce procesy modernizacyjne. Z roku na rok obiektów zgłaszanych przybywa. Pomimo zmian w koniunkturze gospodarczej i politycznej potrafiliśmy zachować niezależność i stworzyć niepodważalny autorytet Jury Konkursu. Obiekty nagradzane są wizytówką Konkursu i pomimo upływających lat dobrze się prezentują.

Organizujemy również spotkania i seminaria dla laureatów i osób związanych z jego ideami, co pozwala poznać opinie startujących w Konkursie inwestorów, wykonawców i projektantów. Takie spotkania nakreślają dalsze cele i priorytety Konkursu. W codziennej pracy „Modernizacje Roku” wspiera konkursowy organ prasowy Ogólnopolskie Czasopismo Budowlane ROM-DOM (Regiony, Obiekty, Modernizacja) oraz strona internetowa. Spektakularnym wydarzeniem podsumowującym kolejne edycje Konkursu jest wręczenie nagród i wyróżnień, które odbywa się z udziałem przedstawicieli ministerstw w szacownym miejscu cennym kulturowo i związanym z polskimi tradycjami tj. w salach Zamku Królewskiego w Warszawie.

Jako organizatorzy odbieraliśmy już niejednokrotnie gratulacje z rąk poszczególnych ministerstw, a nawet Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej za doskonałą organizacje przebiegu Konkursu i uroczystości wręczenia nagród.

Podczas spotkania Kapituły w Pałacu i Folwarku Łochów - styczeń 2019 r. zapadła historyczna decyzja o zmianie  istniejącej od 23 lat nazwie Konkursu Ogólnopolski Konkurs Otwarty "Modernizacja Roku", nowe brzmienie: Ogólnopolski Konkurs Otwarty "Modernizacja Roku & Budowa XXI w.". Zmiana nazwy Konkursu ma związek z rozszerzeniem idei i zakresu działania Konkursu o nowe obiekty. Przyjęto rozwiązanie o wyodrębnieniu dwóch głównych kategorii w Konkursie: obiekty modernizowane i obiekty nowe. Jednocześnie po licznych rozmowach, aby lepiej oddać charakter przedsięwzięcia, do jego nazwy dodano nowy element "Budowa XXI w.".

Z wyrazami szacunku
Prezes Stowarzyszenia
Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego
Komisarz Konkursu

Roman Pikuła