Jury Konkursu

Komitet Organizacyjny powołuje Jury Konkursowe pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Adama Podhoreckiego i zatwierdza wspólnie z Kapitułą Konkursu regulamin jego pracy, dysponuje środkami finansowymi na organizację Konkursu, prace Jury oraz na działania popularyzujące Konkurs i jego laureatów. Komitet Organizacyjny powołuje czasopismo popularyzujące Konkurs i mianuje jego redaktora naczelnego.
W skład Jury, obok przedstawicieli organizatorów Konkursu, wchodzą osoby powołane przez Komitet Organizacyjny i Kapitułę Konkursu. Komitet Organizacyjny ma prawo, w uzasadnionych przypadkach do powołania ekspertów spoza osób reprezentujących patronów i organizatorów.
Jury wizytuje wszystkie zakwalifikowane do finału Konkursu obiekty, przyszeregowuje obiekty do odpowiednich kategorii w Finale Konkursu i po ich wizytacji wskazuje nagrody i wyróżnienia,  uzasadnia je pisemnie. Decyzje Jury zapadają zwykle większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego. Protokół końcowego posiedzenia Jury, podpisany przez wszystkich członków jest ostatecznym rozstrzygnięciem Konkursu.

Jury Konkursu Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” w składzie:

 

Członkowie Jury:

Przewodniczący Jury:


dr hab. inż. prof. PBŚ Maciej Dutkiewicz, Politechnika Bydgoska

 

Ministerstwa, instytucje:

 

Ministra Waldemara Budę Ministerstwo Rozwoju i Technologii 

reprezentuje: dr hab. inż. Adam Baryłka, Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji

 

Ministra Annę Moskwę Ministerstwo Klimatu i Środowiska

reprezentuje: Joanna Zdanowska - naczelnik wydziału ds. ekoinnowacji oraz Emilia Konopka-Górna - naczelnik wydziału ds. jakości powietrza, Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej

 

Minister Dorotę Cabańską p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

reprezentuje: Arkadiusz Dłużniewski – dyrektor Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

 

Józefa Kubicę p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

reprezentuje: Magdalena Kapuścińska – z-c Dyrektora Generalnego ds. Nieruchomości i Zamówień, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

 

dr. inż. Mariusza Urbańskiego Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

reprezentuje: prof. IBDiM dr hab. inż. Janusz Rymsza - z-ca dyrektora

 

prof. IBOA dr hab. inż. Jerzy Obolewicz - dyrektor Instytutu Naukowego IBOA

 

Urząd Marszałkowski:

Marszałka Piotra Całbeckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

reprezentuje: Ewa Birek, z-c Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego i regionalnego we Włocławku

 

Marszałka Elżbietę Annę Polak, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

reprezentuje: Sławomir Kotylak, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji

 

Marszałka Adama Struzika, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

reprezentuje: Wiesław Kołodziejski, Prezes Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych

reprezentuje: Tomasz Rosłonek, z-c Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji

 

Marszałka dr. Artura Kosickiego, Urząd marszałkowski Województwa Podlaskiego

reprezentuje: Marek Kędzierski, Dyrektor Biura Inwestycji

 

Marszałka Olgierda Geblewicza, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodnio-Pomorskiego

reprezentuje: dr hab. inż. Wojciech Bal, prof ZUT

 

Uczelnie wyższe:

Rektora Politechniki Łódzkiej prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Jóźwika 

reprezentuje:  prof. dr hab. inż. Renata Kotynia , Prodziekan ds. Rozwoju na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 

Rektora Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Korubę 

reprezentuje: dr hab. inż. arch. prof. PŚk. Joanna Gil-Mastalerczyk, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Teorii i Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego 

i dr inż. arch. arch. Kamil Biskup, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Teorii i Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego 

 

Rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. dr. hab. inż. Piotra Koszelnika

reprezentuje: dr inż. Zbigniew Plewako, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Katedra Konstrukcji Budowlanych

 

Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu prof. dr. hab. Sławomira Bukowskiego 

reprezentuje: dr inż. Iga Jasińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Budownictwa, dr inż. Monika Jaworska-Wędzikowska Wydział Mechaniczny, Katedra Budownictwa

 

Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka 

reprezentuje: dr hab. inż. arch., prof. PŚ Grzegorz Nawrot, Wydział Architektury, Katedra Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej

 

Rektora Politechniki Białostockiej dr. hab. inż. Martę Kosior-Kazberuk, prof. PB 

reprezentuje: dr hab. inż. prof. PB Janusz Krentowski, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

 

Rektora Politechniki Bydgoskiej prof. dr. hab. inż. Marka Adamskiego

reprezentuje: dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz, dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 

Rektora Politechniki Częstochowskiej prof. dr. hab. inż. Norberta Sczygiol 

reprezentuje: dr inż. arch. Nina Sołkiewicz-Kos oraz dr inż. arch. Malwina Tubielewicz-Michalczuk, Wydziału Budownictwa

 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dr. hab. inż. Jacka Wróbla, prof. ZUT

reprezentuje: dr inż. arch. Norbert Olczyk, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu

 

Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Wójsa

reprezentuje: dr inż. arch. Anna Berbesz, Wydział Architektury, Katedra Projektowania Architektoniczno-Konstrukcyjnego

 

Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielski-Białej dr hab. inż. Jacka Nowakowskiego, prof. ATH

reprezentuje: dr hab. inż. Janusz Juraszek, prof. ATH, kierownik Katedry Budownictwa

 

 

Środowiska samorządów, gremia publicystów i branży budowlanej reprezentują:

Zbigniew Bachman - samorząd gospodarczy, juror od 1998, Warszawa

Rudolf  Borusiewicz - dyrektor, Związek Powiatów Polskich, organizator samorządowy, Warszawa

Andrzej Gaczoł - dr hab. inż. arch. emerytowany prof. Politechniki Krakowskiej, 1993-2003 r. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, przedstawiciel Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Maciej Kobyliński – samorządowiec, przewodniczący Kapituły Konkursu, prawnik, Słupsk

Paulina Kopeć - główna specjalistka ds. technicznych Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Piotr Kubańda - architekt, konserwator zabytków, Bielsko-Biała

Adam Lipczyński - mgr inż., prezes firmy "Lipczyński" Sp. z .o.o. Sopot

Anna Pikuła - architekt, juror od 2004, Bydgoszcz

Robert Plewiński - dyrektor konkursu, organizacja, Bydgoszcz

Roman Pikuła - inżynier, prezes stowarzyszenia, organizator i komisarz konkursu, Bydgoszcz

Zdzisław Siewiera - nadleśniczy, samorządowiec, retencje wodne, Opole

Andrzej Zieliński - dr hab., historyk, dziennikarz, juror od 1997, Warszawa


W pracach Jury wspomagali Konkurs Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego:

Małgorzata Boryczko, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Kraków, powiat grodzki

Ilona Marczuk-Behr,  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zabrze

Mirosław Pasternak, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Głubczyce

inż. Władysław Rudowicz, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Świebodzin

 

Komisja Konkursowa dociera do najbardziej odległych zakątków Polski przemierza nasz Kraj od Świnoujścia na zachodzie, aż po wieś Poczopek na wschodzie, od Ustki na północy, aż po Kasprowy Wierch na południu. Z roku na rok coraz większa ilość zgłoszeń, to coraz więcej pracy, ale pracy bardzo wdzięcznej i satysfakcjonującej.