Jury Konkursu

Komitet Organizacyjny powołuje Jury Konkursowe pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Adama Podhoreckiego i zatwierdza wspólnie z Kapitułą Konkursu regulamin jego pracy, dysponuje środkami finansowymi na organizację Konkursu, prace Jury oraz na działania popularyzujące Konkurs i jego laureatów. Komitet Organizacyjny powołuje czasopismo popularyzujące Konkurs i mianuje jego redaktora naczelnego.
W skład Jury, obok przedstawicieli organizatorów Konkursu, wchodzą osoby powołane przez Komitet Organizacyjny i Kapitułę Konkursu. Komitet Organizacyjny ma prawo, w uzasadnionych przypadkach do powołania ekspertów spoza osób reprezentujących patronów i organizatorów.
Jury wizytuje wszystkie zakwalifikowane do finału Konkursu obiekty, przyszeregowuje obiekty do odpowiednich kategorii w Finale Konkursu i po ich wizytacji wskazuje nagrody i wyróżnienia,  uzasadnia je pisemnie. Decyzje Jury zapadają zwykle większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego. Protokół końcowego posiedzenia Jury, podpisany przez wszystkich członków jest ostatecznym rozstrzygnięciem Konkursu.

Jury Konkursu Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” w składzie:

Przewodniczący Jury:
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki

Członkowie Jury:

Ministerstwa, instytucje:

 

Ministra Piotra Nowaka Ministerstwo Rozwoju i Technologii 

reprezentuje: dr inż. Adam Baryłka, Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji

 

Ministra Annę Moskwę Ministerstwo Klimatu i Środowiska

reprezentuje: Joanna Zdanowska - naczelnik wydziału ds. ekoinnowacji oraz Emilia Konopka-Górna - naczelnik wydziału ds. jakości powietrza, Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej

 

Minister Dorotę Cabańską p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

reprezentuje: Arkadiusz Dłużniewski – dyrektor Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

 

Józefa Kubicę p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

reprezentuje: Piotr Młynarczyk – inżynier, naczelnik Wydziału Infrastruktury Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

 

Mieczysława Struka Marszałka Województwa Pomorskiego

reprezentuje: Agnieszka Michalak Departament Rozwoju Gospodarczego

 

dr. inż. Mariusza Urbańskiego Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

reprezentuje: prof. IBDiM dr hab. inż. Janusz Rymsza - z-ca dyrektora

 

prof. IBOA dr hab. inż. Jerzy Obolewicz - dyrektor Instytutu Naukowego IBOA

Uczelnie wyższe:

Rektora Politechniki Łódzkiej prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Jóźwika 

reprezentuje: dr inż. arch. Joanna Borowczyk, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytut Architektury i Urbanistyki

 

Rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza 

reprezentuje: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka, Wydział Architektury, Katedra Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

 

Rektora Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Korubę 

reprezentuje: dr hab. inż. arch. prof. PŚk. Joanna Gil-Mastalerczyk, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Teorii i Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego 

i dr inż. arch. Ewelina Gardyńska-Kieliś, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Teorii i Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego 

 

Rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. dr. hab. inż. Piotra Koszelnika

reprezentuje: dr inż. Zbigniew Plewako, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Katedra Konstrukcji Budowlanych

 

Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu prof. dr. hab. Sławomira Bukowskiego 

reprezentuje: dr inż. Iga Jasińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Budownictwa

 

Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka 

reprezentuje: dr hab. inż. arch., prof. PŚ Grzegorz Nawrot, Wydział Architektury, Katedra Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej

 

Rektora Politechniki Białostockiej dr. hab. inż. Martę Kosior-Kazberuk, prof. PB 

reprezentuje: dr hab. inż. prof. PB Janusz Krentowski, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

 

Rektora Politechniki Bydgoskiej prof. dr. hab. inż. Marka Adamskiego

reprezentuje: dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz, dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 

Rektora Politechniki Częstochowskiej prof. dr. hab. inż. Norberta Sczygiol 

reprezentuje: dr hab. inż. prof. PCz. Maciej Major, dziekan Wydziału Budownictwa

 

Rektora Politechniki Koszalińskiej dr. hab. Danutę Zawadzką, prof. PK

reprezentuje: dr inż. Mariusz Staszewski, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Katedra Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu

 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dr. hab. inż. Jacka Wróbla, prof. ZUT

reprezentuje: dr inż. arch. Norbert Olczyk, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu

 

Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Wójsa

reprezentuje: dr inż. arch. Anna Berbesz, Wydział Architektury, Katedra Projektowania Architektoniczno-Konstrukcyjnego

 

Środowiska samorządów, gremia publicystów i branży budowlanej reprezentują:

Zbigniew Bachman - samorząd gospodarczy, juror od 1998, Warszawa

Rudolf  Borusiewicz - dyrektor, Związek Powiatów Polskich, organizator samorządowy, Warszawa

Andrzej Gaczoł - dr hab. inż. arch. emerytowany prof. Politechniki Krakowskiej, 1993-2003 r. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie

Danuta Gawęcka - inżynier, sekretarz Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Poznań, Warszawa

Maciej Kobyliński – samorządowiec, przewodniczący Kapituły Konkursu, prawnik, Słupsk

Piotr Kubańda - architekt, konserwator zabytków, Bielsko-Biała

Adam Lipczyński - mgr inż., prezes firmy "Lipczyński" Sp. z .o.o. Sopot

Anna Pikuła - architekt, juror od 2004, Bydgoszcz

Robert Plewiński - dyrektor konkursu, organizacja, Bydgoszcz

Roman Pikuła - inżynier, prezes stowarzyszenia, organizator i komisarz konkursu, Bydgoszcz

Zdzisław Siewiera - nadleśniczy, samorządowiec, retencje wodne, Opole

Andrzej Zieliński - dr hab., historyk, dziennikarz, juror od 1997, Warszawa


W pracach Jury wspomagali Konkurs Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego:

Małgorzata Boryczko, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Kraków, powiat grodzki

Ilona Marczuk-Behr,  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zabrze

Mirosław Pasternak, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Głubczyce

 

Komisja Konkursowa dociera do najbardziej odległych zakątków Polski przemierza nasz Kraj od Świnoujścia na zachodzie, aż po wieś Poczopek na wschodzie, od Ustki na północy, aż po Kasprowy Wierch na południu. Z roku na rok coraz większa ilość zgłoszeń, to coraz więcej pracy, ale pracy bardzo wdzięcznej i satysfakcjonującej.