Złoty Modulor

Złotego Modulora przyznajemy od XX edycji Konkursu, bo zaistniała po dwóch dekadach potrzeba szczególnego wyróżnienia najbardziej zaangażowanych osób w rozwój idei Modernizacji Roku & Budowy XXI w. W gronie tych osób są ludzie zmieniający Konkursu na różnych płaszczyznach ideowych, organizacyjnych, wielokrotni Laureaci, przedstawiciele świata kultury, czy dla których ratowanie zabytkowych budynków jest pasją, obok spraw życia codziennego jak również tacy którzy pomagają w umiędzynarodowieniu Konkursu i budowaniu marki European Award. 


Złota statuetka, jak złoty podział, złote proporcje i harmonia to jedne z podstawowych wyznaczników, które kierowały twórcami zarówno statuetki głównej nagrody Tytułu „Modernizacja Roku” jak i wręczanych za szczególne osiągnięcia złotych „Modulorów”.
Zaprojektowany dwadzieścia lat temu przez znamienitego artystę plastyka Stanisława Lejkowskiego symbol Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku” nie jest pozbawiony podstaw ideowych, które przyświecały jego twórcom. Wzorem był szwajcarski architekt Le Corbusier, który zastosował złoty podział w swoim systemie skali proporcji architektonicznych Modulor. Uważał ten system za kontynuację długiej tradycji Witruwiusza, „człowieka witriuwiańskiego” Leonarda da Vinci, prac Leona Battisty Albertiego i innych używających proporcji ciała ludzkiego do udoskonalenia wyglądu i funkcjonalności architektury. W statuetce „Modulor” symbolicznie otwiera złote wrota tym wszystkim, którzy odnaleźli jego proporcje w swoich modernizacjach. Liść, tak charakterystyczny dla zarysu pożądanej nagrody to laur, którym nagradzani byli starożytni zwycięzcy.
Najlepsze realizacje rodzą się we współpracy miedzy inwestorem, wykonawcą i projektantem, muszą oni znaleźć złoty środek, żeby zwyciężyć i zdobyć Tytuł „Modernizacji Roku” lub Tytuł "Budowa XXIw."
Złotego „Modulora” nr 1 otrzymał honorowy przewodniczący Jury Konkursu prof. dr hab. Lech Ziemowski Politechnika Poznańska.