Edycja XIX - Gala 2014

Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie "Modernizacja Roku 2014" odbyła się 27 sierpnia 2015 tradycyjnie w salach Zamku Królewskiego w Warszawie.
Podczas uroczystości wręczono również nagrody w internetowym głosowaniu
na najpopularniejsze modernizacje "Plebiscyt MR2014"

Relacja filmowa oraz zdjęcia na gala.modernizacjaroku.pl .


Główną nagrodę Tytuł "Modernizacja Roku 2014" za Termomodernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ul. Wolności 323 w Zabrzu wręcza Pan Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (z prawej)


Główną nagrodę Tytuł "Modernizacja Roku 2014" w kategorii "obiekty edukacji"
za Modernizację Liceum Ogólnokształcącego im. marsz. St. Małachowskiego w Płocku
wręcza Pani Ewa Dudek Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Główną nagrodę Tytuł "Modernizacja Roku 2014" w kategorii "obiekty ochrony środowiska"
za Modernizację Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „SUW Rakowice” w Bolesławcu wręcza
Pan Jerzy Kuliński Główny Inspektor Ochrony ŚrodowiskaNagrodę Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
za Adaptację XIV- wiecznych ruin szkoły łacińskiej na Centrum Kultury i Edukacji
w kompleksie murów obronnych Starego Miasta Malborka wręczył Pan Krzysztof Kosiński Dyrektor Biura PRds.ON w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (z lewej)Nagrodę główną Tytuł "Modernizacja Roku 2014" w kategorii "obiekty sportu i rekreacji"
za Rewitalizację parku – strefa rekreacji i turystyki „Park Bajka”
ul. Norwida w Błoniu wręcza Pan Jacek Szer Zastępca Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego (z lewej)Nagrodę Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
za Modernizację drogi krajowej nr 94 na terenia miasta Dąbrowa Górnicza
wręcza Pan prof. Janusz Rymsza Zastępca Dyrektora IBDiM.Nagrodę im. prof. Wiktora Zina za Restaurację 4 nagrobków
( Karola Reissa, Ludwika Dłużniewskiego, Anny Horak, Kazimiery Minkusiewiczowej)
na Cmentarzu Komunalnym w Dukli wręczył Pan Piotr Kubańda wice prezes
Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego


Nagrodę Związku Powiatów Polskich
za Modernizacja Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii
Odnawialnej przy Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida
ul. 11 listopada 1 w Wyszkowie
wręcza Pan Rudolf Borusiewicz Dyrektor Biura Związku Powiatów PolskichNagrodę Kapituły Konkursu za Modernizacja Liceum Ogólnokształcącego 
im. marsz. St. Małachowskiego w Płocku wręcza ks. dr Jan Kalinowski Kapelan Konkursu "Modernizacja Roku"Nagrodę Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa za Modernizację ulicy Piotrkowskiej na odcinku od Pl. Wolności do Al. Piłsudskiego/Al. Mickiewicza
wręcza Pan Paweł Babij Prezes PIPHB