Nagrody Ministerstw

Nagroda Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

za:
Modernizację ulicy Piotrkowskiej na odcinku od Pl. Wolności do
Al. Piłsudskiego/ Al. Mickiewicza wraz z przebudową skrzyżowań dróg bocznych – Łódź


dla wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Kamieniarskie WOLSKI Kazimierz Wolski
Kluszkowce

dla wykonawcy:
Strabag Sp. z o.o.
Pruszków
 
Nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej

za:
Modernizacje Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej przy Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida ul. 11 listopada - Wyszków


dla:inwestora:
Starostwo Powiatowe
Wydział Rozwoju i Funduszy
Wyszków
 
Nagroda Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Modernizacja ul. Akademickiej oraz terenów przyległych jako publicznej strefy pieszej - Gliwice


inwestor:
Miasto Gliwice – Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
Gliwice

Nagroda
Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

za:
Modernizację, rozbudowę i adaptację budynku na Powiatowy Urząd Pracy
Plac Krakowski 9


dla inwestora:
Miasto Zabrze
Jednostka Obsługi Finansowej
Gospodarki Nieruchomościami
Zabrze


Nagroda
Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

za:
Adaptację XIV- wiecznych ruin szkoly łacińskiej na Centrum Kultury i
Edukacji w kompleksie murów obronnych Starego Miasta - Malbork


dla inwestora:
Miasto Malbork


Nagroda Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

za:
Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków dla miasta Rawa Mazowiecka
Żydomice gm. Rawa Mazowiecka


dla inwestor:
Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Rawa Mazowiecka