I Etap - obiekty

Miło nam poinformować Państwa, że Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku" rozpoczął przygotowania XIX Edycji Konkursu "Modernizacja Roku 2014". Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na nasz adres zgłoszenia obiektu do I Etapu Konkursu.
 
Do Konkursu można zgłaszać budynki i obiekty, które zostały zmodernizowane, przebudowane, odremontowane, odrestaurowane do końca roku 2014. W Konkursie nie nagradza się nowych obiektów.

Prawo udziału w Konkursie przysługuje każdemu z uczestników procesu modernizacji – inwestorowi, wykonawcy i projektantowi. Każdy z nich może zgłosić obiekt samodzielnie lub może to być zgłoszenie wspólne. Ponadto obiekt do Konkursu mogą zgłaszać developerzy oraz producenci materiałów budowlanych i instalacyjnych. Do Konkursu obiekt może rownież zarekomendować urząd miasta, powiatu, gminy nie będący uczestnikiem procesu modernizacji, a na którego obszarze działania znajduje się przedmiot realizacji.

Zgłoszenie obiektu do I Etapu Konkursu gwarantuje zamieszczenie nazwy i adresu zmodernizowanego budynku, budowli na stronie internetowej „Modernizacji Roku”. Inwestorzy, wykonawcy i projektanci wybranych przez Państwa obiektów i budowli otrzymują od nas indywidualne zaproszenia do uczestnictwa w II Etapie Konkursu „Modernizacja Roku 2014".