Nagrody Instytucji

Nagrody Instytucji

Nagroda Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
za
Modernizację drogi krajowej nr 94 na terenia miasta
Dąbrowa Górnicza


dla inwestora:
Gmina Dąbrowa Górnicza
Wydział Inwestycji Miejskich
Dąbrowa Górnicza
 
Nagroda Fundacji „Wszechnicy Budowlanej”
za:
Modernizację ul. Bulwarnej w Mińsku Mazowieckim


dla inwestora:
Miasto Mińsk Mazowiecki

wykonawcy i autora:
Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o.
Mińsk Mazowiecki
 
Nagroda Polskiej Izby Przemysłowo Handlowej Budownictwa

za:
Modernizację ulicy Piotrkowskiej na odcinku od Pl. Wolności do
Al. Piłsudskiego/ Al. Mickiewicza wraz z przebudową skrzyżowań dróg bocznych – Łódź


dla wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Kamieniarskie WOLSKI
Kazimierz Wolski
Kluszkowce
 
Nagroda Związku Powiatów Polskich

za:
Modernizacje Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej przy Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida ul. 11 listopada - Wyszków


dla inwestora:
Starostwo Powiatowe
Wydział Rozwoju i Funduszy
Wyszków
 
Nagroda Kapituły Konkursu

za:
Modernizację Liceum Ogólnokształcącego im. marsz. St. Małachowskiego
ul. St. Małachowskiego 1 w Płocku


dla inwestora:
Urząd Miasta Płocka


Nagroda Fundacji „Wszechnicy Budowlanej”

za:
Modernizację i adaptację budynków poszpitalnych na Przedszkole Samorządowe
ul. Kościuszki 7 – Poniec


dla inwestor:
Gmina Poniec

wykonawca:
Firma Architektoniczno-Budowlana Restauracji Zabytków
„Architekton” Leszek Peljan, Leszek Link s.j.
Głogów

autora:
arch. Maciej Maleszka , Studio M-Pracownia Autorska
Architektury Wnętrz i Form Plastycznych
Poznań
 
Nagroda im. prof. Wiktora Zina
Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Narodowego

za:
Restauracja 4 nagrobków ( Karola Reissa, Ludwika Dłużniewskiego,
Anny Horak, Kazimiery Minkusiewiczowej) na Cmentarzu Komunalnym w Dukli, ul. Pocztowa 4


dla inwestora:
Gmina Dukla