Podsumowanie Gali XXIV Edycji Konkursu

25 wrz 2020 Wróć

W trudnym roku pandemii polskie budownictwo zwyciężyło.

Złote Statuetki przyznane!

 

24  edycja Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" przeszła do historii. 23 września 2020 roku na Zamku Królewskim w Warszawie podczas Uroczystej Gali ogłoszono zwycięzców trwającego od 1996 roku konkursu na najlepsze inwestycje budowlane.

 

Specjalny list gratulacyjny Jadwigi Emilewicz Wicepremier, Minister Rozwoju skierowany do Finalistów i organizatorów konkursu odczytała Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Słowa uznania w swoim przemówieniu wyraził również o Grzegorz Puda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ogólnopolski Otwarty Konkurs "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" to inicjatywa wytyczająca nowe trendy w budownictwie, promująca najlepsze modernizacje i budowy. Konkurs nagradza inwestorów, wykonawców i projektantów za konkretną realizację jako wspólne dzieło wszystkich trzech podmiotów. Jest to jeden z elementów, który wyróżnia ten konkurs na tle innych tego rodzaju wydarzeń, które zwykle są adresowane tylko do jednej z grup, np. do inwestorów lub projektantów. Celem konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć budowlanych: modernizacji oraz nowych obiektów w przestrzeni urbanistycznej w danym roku, wyróżniających się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi. 

W tegorocznej edycji Konkursu udział wzięło 460 inwestycji z całej Polski.

76 zakwalifikowało się do finału. W ścisłej finałowej czołówce, a więc z wysokim prawdopodobieństwem zwycięstwa, znalazły się inwestycje reprezentujące większość regionów Polski. Przyznano 12 głównych nagród „Modernizacja Roku 2019” w poszczególnych kategoriach oraz 4 główne nagrody „Budowa XXI w.”

Obiekty oceniano wg. następujących kategorii „Modernizacja Roku”: drogi; budynki biurowe; tereny zieleni; obiekty drewniane; użyteczności publicznej; zabytki; rewitalizacja obszarów i przestrzeni urbanistycznej; edukacja i szkolnictwo; elewacje i termo renowacje; integracja międzypokoleniowa i opieka społeczna; obiekty kultury, sportu i rekreacji; odnawialne źródła energii i technologie ochrony środowiska. W kategorii „Budowa XXI w.: obiekty sportowe; obiekty kultury; nowoczesne trendy; obiekty mieszkalne.

Co roku konkurs niesie ze sobą coś nowego. Odpowiada na potrzeby uczestników. Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzą laureaci poprzednich edycji decyduje, jaki kształt będzie miała każda kolejna edycja. W tym roku konkurs wzbogacił się o nowe kategorie takie jak „obiekty drewniane”, czy „nowoczesne trendy” w budownictwie.  

Nowością jest również przyznana po raz pierwszy nagroda im. Jana Sztaudyngera, autora licznych fraszek, za pozytywne podejście do rozwiązywania problemów w relacjach inwestor-wykonawca- projektant, za modernizacje relacji społecznych.

Wraz z trwającym od 24 lat Ogólnopolskim Otwartym Konkursem "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" finał miała także czwarta edycja Międzynarodowego Konkursu Budownictwa "European Award”. To nowa inicjatywa organizatora konkursu i dowód, że rozrasta się on już poza granice Polski.

Pierwsze nagrody International Construction Contest “European Award”  wręczano w roku 2017. W tegorocznej europejskiej odsłonie konkursu, pomimo pandemii, wzięło udział 52 uczestników z Estonii, Łotwy, Ukrainy, Czech, Słowacji, Słowenii, Chorwacji, autorów wspólnych dzieł - inwestorów, firm budowlanych i  architektów,  którzy rywalizowali o miano najlepszej modernizacji w Europie.

- Międzynarodowy Konkurs Budownictwa “European Award” nagradza najlepsze europejskie modernizacje oraz nowe przedsięwzięcia budowlane - mówi Roman Pikuła. - To jedyne tego rodzaju przedsięwzięcie w Europie.  Nagradzamy perfekcyjne wykonanie, przemyślane projekty i świadome inwestycje. Dla nas, organizatorów i jurorów, liczą się inwestycje z ideą, potraktowane z szacunkiem dla osiągnięć poprzednich pokoleń oraz środowiska naturalnego. Najwyraźniej nie jesteśmy w Polsce odosobnieni w takim postrzeganiu nie tylko rozwoju, ale także ratowaniu materialnych dóbr narodowych. W tym kierunku gotowa jest iść większość krajów Europy. Stąd nasze zaangażowanie. Po niemal ćwierćwieku organizowania konkursu na skalę krajową postanowiliśmy przekroczyć granice. A to cieszy tym bardziej, że takie było oczekiwanie właśnie inwestorów zagranicznych.

Projekt wspiera, motywuje i docenia wspólny wysiłek inwestorów, wykonawców i projektantów i to właśnie decyduje o jego niepowtarzalności. Jest on inicjatywą oddolną, która spaja, ożywia regionalną wspólnotę, niweluje różnice, ale też zwiększa konkurencyjność regionów wytycza nowe trendy społeczne i budowlano – architektoniczne w krajach leżących między Morzem Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym. Konkurs promuje funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowych technik, nowoczesnych efektywnych i bezpiecznych urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, stosowanie nowych wysokiej jakości wyrobów budowlanych, wysokie efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów zabytkowych dbałość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego, zachowanie pierwotnych walorów budowli i ochronę dóbr kultury współczesnej.

 

PATRONI i PARTNERZY KONKURSU EA: Ministerstwo Rozwoju Wspólnot i Terytoriów Ukrainy, Ambasada Ukrainy w Warszawie, Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie, Narodowy Związek Architektów Ukrainy,  Asocjacja Miast Ukrainy, Asocjacja Małych Miast Ukrainy, Narodowa Akademia Morska w Odessie, Odeska Akademia Budownictwa i Architektury, Uniwersytet Techniczny w Zwoleniu, Konsul Honorowy Austrii we Wrocławiu, Konsul Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarcza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Fundacja „Wszechnica Budowlana”.