Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Laureat Konkursu Wywiad

17 gru 2020 Wróć

 

 

 

 

 

 

 

 

Cykl Wywiady z Laureatami Konkursu które ukazały się w Forbsie i Ogólnopolskim Czasopiśmie Budowlanym Rom-Dom.

Dzisiaj przedstawiamy kolejnego Laureata Konkursu, który w ostatnich 3 latach zdobył dwie nagrody w Konkursie: wyróżnienie w kategorii obiekty zabytkowe za "Budynek Pojnarówki i zabytkowej szklarni" w XXI edycji Konkursu . W minionej edycji 24 Uniwersytet zdobył główną nagrodę Tytuł Modernizacja Roku w kategorii edukacja i szkolnictwo za: "Przebudowę spichlerza przy ul. Balickiej 253 C w Krakowie".

 

 👉Czy inwestycje związane z konkursem Modernizacja Roku i Budowa XXI w. mają   na celu podnoszenie warunków edukacji przyszłym studentom?

 "Wszystkie inwestycje podejmowane przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie mają na   celu przede wszystkim tworzenie nowoczesnej i innowacyjnej bazy niezbędnej do   prowadzenia procesu nauczania, prowadzenia badań naukowych jak i stworzenia   samym studentom komfortowych warunków do studiowania. Inwestycje które są   zgłaszane przez Uniwersytet Rolniczy do Konkursu Modernizacja Roku są również   przykładem dbałości o dobra historyczne i chęci przekazania ich przyszłym   pokoleniom  w odniesieniu do remontowanych budowli takich jak m.in. kompleks   Spichlerza i budynków towarzyszących oraz wyróżniony w organizowanym przez   Państwa Konkursie w 2016 r. budynek Pojnarówki zabytkowej szklarni.

 👉Czy Państwa założeniem jest stałe unowocześnianie Uniwersytetu?

 Założeniem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie jest ciągłe unowocześnianie jego   obiektów i tworzenie tym samym dogodnej bazy dla potrzeb prowadzenia edukacji,   badań jak i podnoszenie komfortu pracy całej Społeczności Akademickiej.

 👉Jak Konkurs Modernizacja Roku i Budowa XXI w. wpłynęła na Państwa markę?

 Uczestnictwo Uniwersytetu w Konkursie wpłynęło na możliwość pokazania szerszej   społeczności naszych osiągnięć i samej bazy niezbędnej do funkcjonowania Uczelni.   Działania te wpłynęły również na zwiększenie zainteresowania naszą Uczelnią nie   tylko samych studentów podejmujących u nas proces kształcenia, ale innych   podmiotów gospodarczych, których działanie jest bezpośrednio związane z   zamawianiem badań naukowych i ścisłą współpracą z sektorem naukowym."

 prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady,

 rektor Uniwersytetu 2012-2020