Kryteria oceny

  • Poziom rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych
  • Funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych obiektów i budowli
  • Poziom zachowania architektury budynków, budowli i innych elementów zabytkowych
  • Nowoczesność stosowanej technologii
  • Stosowanie nowej techniki w realizacji i w procesach technologicznych.
  • Jakość stosowanych materiałów ( trwałość, estetyka)
  • Poziom nowoczesności, efektywności procesów technologicznych
  • Uzyskane efekty ekologiczne (dotyczy obiektów ochrony środowiska)
  • Dostosowanie obiektów dla wszystkich - projektowanie uniwersalne