O nas

Roman Pikuła
Komisarz Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI w." 

Roman Pikuła, inżynier budownictwa, od 26 lat aktywny działacz na rzecz samorządu gospodarczego w Polsce i promocji gospodarki w kraju i za granicą. Pomysłodawca i współzałożyciel Polskiej Izby Producentów Towarów i Usług na Rzecz Kolei, Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego, którego od lat jest prezesem. Uczestniczył w tworzeniu Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa. Od 1992 prezes Targów Pomorskich w Bydgoszczy, które zorganizowały blisko 160 imprez targowo-wystawienniczych na terenie całego Kraju. Wielką pasją pochłaniająca Romana Pikułę od ponad 15 lat jest popularyzacja najciekawszych i najlepszych dokonań w dziedzinie odnawiania i modernizacji starych budynków i budowli, gdyż wierzy, że będzie to jego wkład w budowę nowoczesnej, współczesnej Polski. Jest pomysłodawcą Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”, który w tym roku będzie miał swoją XXIV Edycję. W ramach popularyzacji najlepszych rozwiązań architektoniczno-użytkowych jest wydawcą Czasopisma Ogólnobudowlanego „Rom-Dom”. Umiejętnie łączy swoją pracę zawodową z działalnością społeczną.
Wiosną 2011 roku Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu, Komisja Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Komisja Badań Regionalnych przyznała Panu Romanowi Pikule, Medal Polskiej Akademii Nauk "NATURAE TUTELA RES NECESSARIA HOMINUM PRO REGIONALIBUS ET URBANIS STUDIIS".

W uzasadnieniu napisano, że Pana Roman Pikułę uhonorowano Medalem PAN za: "liczne inicjatywy i aktywność na rzecz zachowania obszarów chronionej natury w Europie oraz zachowania i odnowy małych zabytkowych miast, jak również dla rozwoju gospodarki regionalnej. W szczególności za całokształt działalności zawodowo-twórczej, innowacyjnej i rewitalizacyjnej, w orientacji użyteczności publicznej i zdrowej egzystencji".

To szczególne wyróżnienie przyznane Prezesowi Ogólnopolskiego Czasopisma Budowlanego ROM-DOM, Komisarzowi Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI w." jest docenieniem przedsięwzięć, które na stałe wpisały się już w kreowanie wysokich standardów w zakresie rewitalizacji i modernizacji nie tylko przestrzeni materialnej, ale już na poziomie postrzegania i zmian mentalnych społeczeństwa.