Nagroda im. Jana Sztaudyngera

Nagroda im. Jana Sztaudyngera w Ogólnopolskim Konkursie "Modernizacja Roku & Budowa XXI w."

Konkurs promuje rozwiązania architektoniczno-budowlane, ale nie tylko gdyż bardzo ważnym kryterium jest funkcjonalność obiektu i aspekt kulturalno-społeczny miejsca. Głównym organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego. Wspólnym mianownikiem dla Konkursu i twórczości Jana Sztaudyngera jest propagowanie optymizmu i pozytywnych postaw, będzie pięknie jeśli przełoży się to również na życzliwość i uśmiech w życiu codziennym zwłaszcza w relacjach inwestor, wykonawca, architekt i użytkownik, mieszkaniec.

            Zadaniem Konkursu jest prezentowanie modernizacji, restauracji i nowych obiektów, czyli tego co nam się udało i niejednokrotnie jest osiągnięciem naszego życia lub ważnym jego etapem, a lata doświadczeń pokazały, że z takimi informacjami bardzo ciężko się przebić do świadomości społecznej, za to na porządku dziennym są  informacje o tym co negatywne, a więc twórczość Pana Jana Sztaudyngera  może świetnie się wpisać w pozytywny charakter Konkursu i zmodernizować relacje społeczne. W Konkursie stratują bardzo często obiekty, które warto docenić ze względu na ich tożsamość historyczna i kulturalną, a zwłaszcza ludzi którzy ją podtrzymują i kultywują.

Tegoroczna edycja konkursu dzięki udziałowi w niej nadzwyczajnego "Domu Koszysta" w Zakopanem, w którym mieszkał i tworzył autor licznych fraszek i poezji Jan Sztaudynger weszła na tory jeszcze bardziej kulturalnego wydarzenia. Dzięki uprzejmości rodziny poety, ku jego czci i pamięci na Gali 24 edycji Konkursu została przyznana nagroda im. Jana Sztaudyngera dla dwóch osób za specjalne zasługi w dziedzinie kultury i podtrzymywania pozytywnych relacji społecznych. Nagrodzeni zostali pan Piotr Mickiewicz oraz pan Bogusław Puchalik, nagrody wręczał Robert Plewiński dyrektor Konkursu

Liczymy, że ten sposób wyróżnienia zyska akceptację tak jak ma to miejsce z nagrodą im. Wiktora Zina, którą wręczamy od lat za zasługi w dziedzinie ochrony zabytków.

Wręczenie nagród im. Jana Sztaudyngera uświetnił występ aktorów: Natalii Berardinelli i Michała Zielińskiego.