Laureaci MR2018

W tej zakładce prezentujemy Państwu nagrodzone obiekty ich inwestorów, wykonawców  i projektantów.
Główną nagrodą w każdej z kategorii jest Tytuł "Modernizacja Roku", " Budowa XXIw." drugą w kolejności jest Wyróżnienie "Modernizacja Roku" oraz Wyróżnienie "Budowa XXIw."
Nagrody w Konkursie fundują również patroni Konkursu, te laury są równie wysoką formą zaszczytu i docenienia Państwa dokonań. Patronami Konkursu jest m.in. Ministerstwo Infrastruktury, Główny Inspektor Ochrony Środowiska,Pełnomocnik Rządu ds.Osób Niepełnosprawnych, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Generalny Dyrektor Lasów Państwowych.
Wręczane są również nagrody instytucji takich jak: Polska Izba Inżyniera Budownictwa,Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Związek Powiatów Polskich, Polska Izba Handlowa, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów oraz patronów medialnych: Dziennik Rzeczpospolita, Polish Market, Wydawnictwo Inżynier Budownictwa, Przewodnik Projektanta, Czasopismo Rom-Dom, Dwutygodnik Leśników i Przyjaciół Lasu "Las Polski".