Edycja XVII 2012

XVII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2012" odbywa się pod:

Patronatem:

Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Generalnego Konserwatora Zabytków
Ministerstwa Edukacji Narodowej
Ministerstwa Sportu i Turystyki
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Głównego Inspektor Nadzoru Budowlanego
Głównego Inspektor Ochrony Środowiska
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Patronat medialny:

MURATOR - Inwestycje Budowlane
Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”
Ogólnopolskie Czasopismo Budowlane ROM-DOM
muratorplus.pl - budowlany serwis profesjonalistów
Miesięcznik "Materiały Budowlane"
Czasopismo "Mosty"
czasopismo "Autostrady"


Współpraca:

Związek Powiatów Polskich


Do Konkursu mogą być rekomendowane budynki i obiekty w każdej z następujących kategorii:

obiekty mieszkalne
obiekty hotelarsko-turystyczne
obiekty przemysłowe i inżynieryjne
obiekty użyteczności publicznej
obiekty szkolnictwa
obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji
obiekty ochrony środowiska
obiekty zabytkowe
elewacje i termorenowacje
najciekawsze modernizacje i adaptacje wnętrz
rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych,
modernizacje dróg
modernizacje obiektów mostowych
obiekty sakralne
tereny zieleni