Edycja XXII 2017

XXI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu
"Modernizacja Roku 2016" odbywała się pod patronatem:

Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP
Podsekretarza Stanu Jana Widery w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
Marszałka Województwa Opolskiego

Patronat naukowy:

Politechniki Częstochowskiej
Politechniki Białostockiej
Politechniki Gdańskiej
Politechniki Koszalińskiej
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Politechniki Łódzkiej
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
Politechniki Śląskiej
Politechniki Świętokrzyskiej
Politechniki Wrocławskiej
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,
Uniwersytetu Opolskiego
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Radomiu
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Patronat medialny:

Dziennik Rzeczpospolita
Miesięcznik "Materiały Budowlane"
"Magazyn Mosty"
"Magazyn Autostrady"
"Magazyn Kruszywa"
Ogólnopolskie Czasopismo Budowlane ROM-DOM
Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany "Profile"
Portal budowlany "Murator Plus"

Współpraca:

Związek Powiatów Polskich
Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa
Fundacja Wszechnicy Budowlanej

Patron informacyjny:

Instytut BelNIIS - Naukowo-Badawcze Krajowe Unitarne Przedsiębiorstwo Budownictwa w Mińsku - organ Ministerstwa Architektury i Budownictwa Republiki Białoruś.

Do Konkursu mogą być rekomendowane budynki i obiekty w każdej z następujących kategorii:

 • obiekty mieszkalne
 • obiekty hotelarsko-turystyczne
 • obiekty przemysłowe i inżynieryjne
 • obiekty użyteczności publicznej
 • obiekty szkolnictwa
 • obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji
 • obiekty ochrony środowiska
 • obiekty zabytkowe
 • elewacje i termorenowacje
 • najciekawsze modernizacje i adaptacje wnętrz
 • rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych,
 • modernizacje dróg
 • modernizacje obiektów mostowych
 • obiekty sakralne
 • tereny zieleni
 • nowe obiekty w przestrzeni urbanistycznej