Edycja XXV 2020

Do Konkursu mogą być rekomendowane budynki i obiekty w każdej z następujących głównych kategoriach:

 

       I Nowe Obiekty                                                II Modernizowane Obiekty

 

W każdej z tych kategorii zgłaszać można obiekty:

 • obiekty mieszkalne
 • obiekty hotelarsko-turystyczne
 • obiekty przemysłowe i inżynieryjne
 • obiekty użyteczności publicznej
 • obiekty szkolnictwa
 • obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji
 • obiekty ochrony środowiska
 • obiekty zabytkowe
 • elewacje i termorenowacje
 • najciekawsze modernizacje i adaptacje wnętrz
 • rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych,
 • modernizacje dróg
 • modernizacje obiektów mostowych
 • obiekty sakralne
 • tereny zieleni
 • małe jest piękne
 • nowe obiekty 

 

XXV  Edycja Ogólnopolskiego Konkursu
"Modernizacja Roku & Budowa XXI w. " odbywa się pod patronatem:

Ministra Infrastruktury

Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Ministra Klimatu i Środowiska

Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

 

Marszałka Województwa Mazowieckiego

Marszałka Województwa Pomorskiego

Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marszałka Województwa Małopolskiego

Marszałka Województwa Zachodnio-Pomorskiego

 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Polskiej Izby Budownictwa

Krajowej Izby Gospodarczej

Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

Związku Powiatów Polskich

Warszawska Izba Gospodarcza

Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów

 

Patronat Naukowy:

Politechniki Częstochowskiej

Politechniki Białostockiej

Politechniki Gdańskiej

Politechniki Koszalińskiej

Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Politechniki Łódzkiej

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Politechniki Śląskiej

Politechniki Świętokrzyskiej

Politechniki Wrocławskiej

 

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Uniwersytetu Opolskiego

Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Instytut Naukowy  IBOA w Warszawie

 

Patronat Medialny:

Dziennik Rzeczpospolita

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Przewodnik Projektanta

Stowarzyszenie Polskich Mediów

Serwis Budowlany Muratorplus.pl

Polish Market

Fakty Magazyn Gospodarczy

Oficyna Wydawnicza Polcen

Miesięcznik Materiały Budowlane

Magazyn Mosty, Magazyn Autostrady, Magazyn Kruszywa

Ogólnopolskie Czasopismo ROM-DOM

Dwutygodnik Las Polski

Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany Profile

Mój Żłobek Moje Przedszkole

Elity, Vip Magazyn

 

Współpraca:

Związek Powiatów Polskich

Polska Izba  Budownictwa

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

Słowacko-Polska Izba Przemysłowo Handlowa

Fundacja Wszechnicy Budowlanej

Zamek Królewski w Warszawie