1
Otwock
mazowieckie
tereny zieleni
4
Raszyn
mazowieckie
obiekty zabytkowe
5
Włodawa
lubelskie
rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych
8
Sława
lubuskie
obiekty sportu i rekreacji
9
Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie
obiekty sportu i rekreacji
10
Kraków
małopolskie
obiekty szkolnictwa i edukacji
13
Tłuszcz
mazowieckie
elewacje i termorenowacje
15
Skopanie
podkarpackie
obiekty sportu i rekreacji
17
Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie
obiekty mieszkalne