Edycja XVIII 2013

XVIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2013" odbywa się pod:

Patronatem:

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
Związku Miast Polskich

Patronat medialny:

muratorplus.pl - budowlany serwis profesjonalistów
Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”
Miesięcznik "Materiały Budowlane"
Czasopismo "Mosty"
Czasopismo "Autostrady"
Ogólnopolskie Czasopismo Budowlane ROM-DOM
Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany "Profile"
Stowarzyszenie Gazet Lokalnych

Współpraca:

Związek Powiatów Polskich


Do Konkursu mogą być rekomendowane budynki i obiekty w każdej z następujących kategorii:

obiekty mieszkalne
obiekty hotelarsko-turystyczne
obiekty przemysłowe i inżynieryjne
obiekty użyteczności publicznej
obiekty szkolnictwa
obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji
obiekty ochrony środowiska
obiekty zabytkowe
elewacje i termorenowacje
najciekawsze modernizacje i adaptacje wnętrz
rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych,
modernizacje dróg
modernizacje obiektów mostowych
obiekty sakralne
tereny zieleni