Edycja XXIII 2018

Specjalne Wydanie Katalogu  Pokonkursowego Ogólnopolskiego Czasopisma Budowlanego Rom-Dom, w których przedstawiani są Finaliści, Laureaci XXIII Edycji Konkursu.

 

Do pobrania:

Katalog Pokonkursowy Edycja XXIII

 

 

XXIII  Edycja Ogólnopolskiego Konkursu
"Modernizacja Roku & Budowa XXI w. " odbyła się pod patronatem:

Patronat:

Ministerstwa Infrastruktury
Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP

Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Marszałka Województwa Opolskiego
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

Związku Powiatów Polskich

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów

Krajowej Izby Gospodarczej

 

Patronat Naukowy:

Politechniki Częstochowskiej

Politechniki Białostockiej

Politechniki Gdańskiej

Politechniki Koszalińskiej

Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Politechniki Łódzkiej

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Politechniki Śląskiej

Politechniki Świętokrzyskiej

Politechniki Wrocławskiej

 

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Uniwersytetu Opolskiego

Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Technical University In Zvolen-Słowacja

 

Patronat Medialny:

Dziennik Rzeczpospolita

Polish Market

Miesięcznik „Materiały Budowlane”

„Magazyn Mosty”

„Magazyn Autostrady”

„Magazyn Kruszywa”

Fakty Magazyn Gospodarczy

Ogólnopolskie Czasopismo ROM-DOM

Dwutygodnik Las Polski

Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany „Profile”

Portal budowlany „Murator Plus”

Oficyna Wydawnicza „Polcen”

Wydawnictwo Inżynier Budownictwa

Przewodnik Projektanta

Mój Żłobek Moje Przedszkole

Elity

Vip Magazyn

 

Współpraca:

Związek Powiatów Polskich

Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

Fundacja Wszechnicy Budowlanej

Zamek Królewski w Warszawie

 

 

Patron Informacyjny:

Instytut BelNIIS-Naukowo-Badawcze Krajowe Unitarne Przedsiębiorstwo Budownictwa w Mińsku

- organ Ministerstwa Architektury i Budownictwa Republiki Białoruś

 

Do Konkursu mogą być rekomendowane budynki i obiekty w każdej z następujących głównych kategoriach:

 

       I Nowe Obiekty                                                II Modernizowane Obiekty

 

W każdej z tych kategorii zgłaszać można obiekty:

  • obiekty mieszkalne
  • obiekty hotelarsko-turystyczne
  • obiekty przemysłowe i inżynieryjne
  • obiekty użyteczności publicznej
  • obiekty szkolnictwa
  • obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji
  • obiekty ochrony środowiska
  • obiekty zabytkowe
  • elewacje i termorenowacje
  • najciekawsze modernizacje i adaptacje wnętrz
  • rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych,
  • modernizacje dróg
  • modernizacje obiektów mostowych
  • obiekty sakralne
  • tereny zieleni
  • nowe obiekty w przestrzeni urbanistycznej