Edycja XV 2010

Tu Państwo znajdziecie LISTĘ OBIEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO I EATPU Konkursu, FINALISTÓW i LAUREATÓW XV Edycji Konkursu "Modernizacja Roku 2010". Zdjęcia obiektów oraz prezentacje finałowych modernizacji.

Prezentacje wg. kategorii:
"obiekty kultury"
"obiekty zabytkowe i sakralne"
"obiekty sportu i rekreacji"
"obiekty szkolnictwa"
"obiekty zdrowia i opieki społecznej"
"termomodernizacje i elewacje"
"obiekty ochrony środowiska"
"obiekty drogowe i mostowe"
"rewitalizacja obiektów urbanistycznych"
"obiekty użyteczności publicznej"
"tereny zieleni"
"obiekty mieszkalnictwa"
"obiekty przemysłowo-inżynieryjne"